Wiadomości

Abp Skworc w Boguszowicach: „Już w 1980 roku ustalono, że niedziele mają być wolne”

Mocne słowa na temat niedzielnego handlu padły dziś podczas barbórkowej Mszy w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Msza sprawowana w intencji górników odprawiona została dziś o godzinie 13:00. Proboszcz parafii – ks. Paweł Habrajski – zachęcił do modlitwy za cały górniczy stan oraz za górników, którzy zginęli podczas pracy w kopalniach. Arcybiskup senior wyraził podczas niej nadzieję na to, że prawo nadal będzie skutecznie chroniło przed niekonieczną niedzielną pracą.

Podczas homilii abp Skworc przypomniał, że górnicy przeżywają swoje święto, dzień św. Barbary, zawsze w konkretnym czasie i kontekście społecznym.

Dzisiaj pragnieniem wszystkich jest pokój: na świecie, w ojczyźnie, w tym niezwyczajnym zakładzie pracy, którym jest kopalnia, w rodzinie i w sercu każdego.

Arcybiskup senior stwierdził też, że górnicze gminy i ich mieszkańcy potrzebują specjalnego wsparcia, choćby z uwagi na długotrwałe skutki eksploatacji bogactw naturalnych naszego regionu. Zauważył, że zasada pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać) odnosi się także do porozumień dotyczących wolnej od pracy niedzieli.

W porozumieniach jastrzębskich podpisanych w 1980 roku na jednym z pierwszych miejsc zapisano w nich postulat: Wprowadzenie wolnych sobót i niedziel. Po latach zmagań doczekał się on spełnienia w postaci ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, z której korzystają przede wszystkim kobiety pracujące w handlu i ich rodziny – powiedział Wiktor Skworc

Arcybiskup wyraził nadzieję, że uchwalone prawo regulujące handel w niedzielę nie zostanie zmienione i nadal będzie skutecznie chroniło przed niekonieczną niedzielną pracą, zaś wyjątki nie będą nadużywane i zachęcił do świętowania niedzieli w myśl Bożego przykazania: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button