Publicystyka

Będziemy ratować nasz kraj i nasze dzieci

Z Andrzejem Fojcikiem – kandydatem do Senatu RP z ramienia Konfederacji – rozmawia Paweł Polok

Paweł Polok: Dlaczego zdecydowałeś się kandydować do Senatu?

Andrzej Fojcik: Rada Liderów Konfederacji zaproponowała mi taką możliwość i choć do tej pory starałem się nie angażować w życie polityczne naszej ojczyzny, to po namyśle postanowiłem, iż warto z tej propozycji skorzystać, ażeby mieć możliwość – wraz z drużyną Konfederacji – uratowania naszego kraju przed postępującą ruiną już w chyba każdym aspekcie funkcjonowania.

Powiedz zatem, jaki masz program wyborczy.

Jestem w tej komfortowej sytuacji, że Konfederacja przygotowała już wcześniej doskonały program wyborczy zaprezentowany w Konstytucji Wolności. Chciałbym jako senator czynnie włączyć się w realizację tego programu po wyborach – oczywiście w ramach możliwości i kompetencji mojego mandatu. Z racji tego iż z wykształcenia jestem medykiem, mógłbym szczególnie skupić się na pomocy w reformie systemu opieki zdrowotnej, który – jak dobrze wiemy – od wielu lat wymaga gruntownej i radykalnej zmiany.

Na przykład…

…na przykład likwidacja monopolu NFZ, a tym samym wprowadzenie większej konkurencyjności na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Nasze zdrowie jako dobro chyba największe z doczesnych powinno być chronione na zasadach i w zakresie, na które sami mamy jakiś realny wpływ, a nie w ramach z góry narzuconych przez państwo wytycznych.

Wiem, że jesteś medykiem, lekarzem. Czym się na co dzień zajmujesz?

Jestem lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej. Pracuję na co dzień w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku na Oddziale Rehabilitacji. Rehabilitacja jako bardzo szeroka dziedzina medycyny zajmuje się ogólnie rzecz mówiąc przywracaniem sprawności psychofizycznej osobom, które ją utraciły w wyniku najróżniejszych chorób. I tak rozróżniamy np. rehabilitację neurologiczną skierowaną dla pacjentów między innymi po udarach mózgu, rehabilitację ogólnoustrojową dla pacjentów po operacjach ortopedycznych lub po urazach czy złamaniach, rehabilitację dzieci z wodzonymi wadami lub deficytami zdrowotnymi itd. Aby rehabilitacja była skuteczna, musi być realizowana w silnym i zgranym zespole, w skład którego wchodzi wielu specjalistów np. fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, logopedzi czy w końcu lekarze. Lekarz specjalista rehabilitacji kieruje pracą całego tego zespołu oraz odpowiada za bezpieczeństwo i efekty jego pracy.

Wiemy już zatem o medycynie. A jakimi innymi ważnymi sprawami chciałbyś się zająś w ramach sprawowanego mandatu?

Jako senator chciałbym także zająć się ochroną i odbudową wszystkiego tego co w naszej ojczyźnie jest najcenniejsze, czyli naszych wartości i tradycji wyrastających głównie z wiary katolickiej. Chodzi między innymi o ochronę życia ludzkiego od samego jego poczęcia aż do naturalnej śmieci, o ochronę polskich rodzin przed postępującą w zastraszającym tempie filozofią woke, która neguje naturalnie przypisane człowiekowi role społeczne i rodzinne. Mam na uwadze też ochronę polskich dzieci przed negatywnym wpływem postępującej gwałtownie cyfryzacji naszego życia – w szczególności ochronę przed niszczącymi ich psychikę treściami zawartymi w Internecie, jak np. wszechobecna przemoc, pornografia, seksting, wyłudzanie danych czy po prostu coraz częstsze uzależnienie od sieci komputerowej. Chciałbym także zająć się ochroną prawdziwej historii o losach Narodu Polskiego w dziejach Europy i całego świata oraz pomocą naszym rodakom na obczyźnie – tym żyjącym, by mogli zawsze wrócić do swojej Ojczyzny, a tym nieżyjącym – byśmy o nich nigdy nie zapomnieli.

Poza pracą zawodową jakie masz pasje i zainteresowania?

W wolnych chwilach – po pracy – staram się jak najwięcej czasu poświęcać mojej rodzinie i bliskim. Dbam także o własny rozwój – zarówno duchowy jak i fizyczny. Lubię jeździć na rowerze, na motocyklu, samochodem, a ostatnio nawet samolotem, gdyż dzięki wyśmienitemu szkoleniu praktycznemu w rybnickim aeroklubie udało mi się zdobyć uprawnienia do pilotowania samolotów ultralekkich.

Dziękuję za rozmowę.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button