Wiadomości

Damian Twardawa: Jedyną opozycją w mieście jest Klub Bezpartyjnych Radnych Rybnika

Prezydent Piotr Kuczera mówił o wyjątkowym prezencie, który wpadł mu w święto Rybnika – wotum zaufania i absolutorium za budżet wykonany w 2023 roku

Decyzję o udzieleniu i absolutorium, i wotum zaufania podjęła rada miasta. Większość radnych – w tym przedstawiciele PiS – byli za, choć nie obyło się bez krytycznych uwag. Ale od początku.

Siedmiu radnych PiS i niezależny radny Andrzej Wojaczek wstrzymali się od głosu, natomiast trójka radnych z Bezpartyjnych Radnych Rybnika była przeciwna. Andrzej Sączek w imieniu klubu PiS podkreślił, że raport o stanie miasta za 2023 rok zawiera zarówno pozytywne aspekty, jak i braki.

Radni PiS docenili pozyskanie funduszy unijnych oraz rządowych (szczególnie za rządów PiS) na rozwój infrastruktury drogowej, w tym ulic Sportowej, Mikołowskiej i drogi regionalnej Pszczyna – Racibórz. Chwalili również za zakup nowoczesnych autobusów. Pozytywnie oceniono również inwestycje w budowę sal gimnastycznych przy rybnickich liceach oraz Branżowego Centrum Umiejętności przy ZST. Z drugiej strony radni PiS zwrócili uwagę na problemy z budownictwem społecznym, realizowanym według rządowego modelu TBS, oraz na przestoje w budowie hospicjum w Niedobczycach. Krytykowali też remont 10 mieszkań w familoku na Paruszowcu za 15 mln zł, uznając tę kwotę za nieadekwatną do rynkowych cen mieszkań w Rybniku, co ich zdaniem psuje rynek budowlany.

Radni wyrazili też zaniepokojenie demografią miasta – liczba mieszkańców spadła do 124 784 w 2023 roku, co stanowi spadek o 1464 osoby w porównaniu do roku 2022. Zwrócili uwagę na różnicę między liczbą zgonów (1450) a narodzin (862), co sugeruje, że wielu mieszkańców opuszcza miasto. Podkreślili również rosnące zadłużenie miasta, które na koniec 2023 roku wyniosło 407,5 mln zł, co stanowiło 39,7% rocznych dochodów. Opozycja zwróciła też uwagę na spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz problemy z konsultacjami społecznymi, szczególnie w kontekście planowanej inwestycji w biogazownię. Krytykowano również likwidację niektórych Rad Dzielnic, które stanowią istotną część lokalnej samorządności. Koniec końców Piotr Kuczera poparcie PiS otrzymał, co skomentował radny z Bezpartyjnych Radnych Rybnika – Damian Twardawa:

Koncyliacyjne podejście niby-opozycji jaką jest w nowej Radzie Miasta Rybnika Klub PIS na czele z przewodniczącym Andrzejem Sączkiem jest takie, że na sesji absolutoryjnej wstrzymują się w głosowaniu o wotum zaufania dla prezydenta Kuczery i głosują „ZA” w temacie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2023 rok.
Największy klub opozycyjny miał patrzeć na ręce władzy, analizować, wyszukiwać błędy i niegospodarność, ale niestety nie wyciągnął wniosków z poprzednich lat. Jedyną opozycją w tym mieście po wczorajszej sesji jest Klub Bezpartyjnych Radnych Rybnika składający się z radnych „Lepszego Rybnika” – Mirosław Małek i Damian Twardawa oraz Bloku Samorządowego Rybnika – Krzysztof Kazek. Będziemy przyglądać się pracom wszystkich komisji na czele z rewizyjną i finansową i głosować przeciw uchwałom, które naszym zdaniem są szkodliwe dla naszych mieszkańców.

Z kolei jego klubowy kolega Krzysztof Kazek zaznaczył, że w 2023 roku nastąpiło zakłócenie przepływu informacji, co negatywnie wpłynęło na komunikację między miastem a mieszkańcami. Podkreślił również, że sesje rady miasta powinny być tłumaczone na język migowy, a urząd powinien być bardziej dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Wskazał także na brak dyskusji o gospodarce wodnej.

Prezydent Piotr Kuczera zgodził się z wieloma uwagami. Przyznał, że budowa hospicjum w Niedobczycach napotkała problemy z powodu nierzetelności poprzedniego wykonawcy, ale nowa firma ma zakończyć prace jak najszybciej. Odnosząc się do familoka na Paruszowcu, zaznaczył, że miasto ma obowiązek dbać o zabytkowe budynki, mimo wysokich kosztów remontów. Podkreślił również, że mieszkańcy muszą bardziej angażować się w życie miasta, a frekwencja 10% na spotkaniach rad dzielnic nie jest trudna do osiągnięcia. Kuczera zgodził się również, że drogi w Rybniku wymagają poprawy, jednak niskie nakłady na ich utrzymanie wynikały z trudnej sytuacji finansowej samorządów. Na koniec Prezydent zgodził się z koniecznością podjęcia działań w zakresie gospodarki wodnej, wskazując na planowaną przebudowę placu Armii Krajowej, która obejmuje budowę zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button