Wiadomości

„Gdzie podziała się dokumentacja budynku???” Poseł Braun interweniuje w sprawie bloku na Borki 37c

Nowe szokujące fakty pojawiły się na dzisiejszej konferencji prasowej zwołanej przez mieszkańców bloku przy ul. Borki 37c oraz Fundację Polskie VETO. Zaczęło się od pisma, w którym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poinformował lokatorów, że gazowe ogrzewacze wody zostaną wymienione na elektryczne. Sęk w tym, że na 17 sierpnia zaplanowano w tej sprawie… spotkanie, na którym miało być wypracowane wspólne stanowisko.

Nic się w tej sprawie nie zmieniło – powiedział w rozmowie telefonicznej z jedną z mieszkanek kierownik Mariusz Figura reprezentujący ZGM

Skoro nic się nie zmieniło, to dlaczego grozi się mieszkańcom odcięciem dopływu gazu i podejmuje bez nich decyzje??? – pytał w czasie konferencji Adam Kania, Prezes Fundacji Polskie VETO

Jakby tego było mało, okazało się, że – zdaniem lokatorów i Fundacji – instalacja elektryczna budynku może najzwyczajniej w świecie nie wytrzymać obciążenia tyloma urządzeniami do podgrzewania wody

Już teraz jedna z mieszkanek gdy suszy dziecku włosy ma problemy, bo ciągle wybijają korki. I w zwiazku z tym nie otrzymała zgody na zamontowanie elektrycznego ogrzewacza wody, bo… instalacja może tego nie wytrzymać! – usłyszeliśmy na konferencji

Co ciekawe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie podał żadnej podstawy prawnej planowanego odcięcia dopływu gazu. W tym układzie na konferencji odczytano treść interwencji poselskiej skierowanej do rybnickiego magistratu, w której wskazano niemało sprzeczności w informacjach dot. bloku o numerze 37c.

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, kontynuując poprzednią interwencję, w związku z powziętą informacją o nieprawidłowościach związanych z inwestycją i jej następstwami w budynku przy ul. Borki 37c w Rybniku, zwracam się do Pana z prośbą o udzielenie informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na następujące pytania:
Z końcowego protokołu odbioru dostarczonego w kopii do mnie w poprzedniej korespondencji, wynika, że pełną dokumentację wykonawca przekazał inwestorowi, a w odpowiedzi na interwencję w ad. 2 i ad. 5 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dalej „ZGM”) wskazuje, że nie posiada kopii tych dokumentów, ponieważ ich zdaniem ma je wykonawca. Kto w tej sytuacji jest posiadaczem wskazanej pełnej dokumentacji?
Niezrozumiałym w mojej ocenie jest fakt, że pierwsze trzy opinie kominiarskie przeprowadzone w latach 2019, 2020, 2021 nie wykazywały ŻADNYCH nieprawidłowości, cytuję ,,Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Wykonanie konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach”. Natomiast ostatnia kontrola kominiarska z 8 grudnia 2022 roku wskazała, cytuję ,,Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia”, i dalej w uwagach ogólnych, cytuję: ,,Zgodnie z art. 70 Ustawy w/w braki – uszkodzenia – zaniedbania – podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli”. Jest w tym protokole także stwierdzone przez kominiarza przeprowadzającego kontrolę, iż cytuję ,,(…) Taki stan stwarza zagrożenie dla zatrucia tlenkiem węgla”. Co zatem zmieniło się w instalacji przewodów kominowych, czy konstrukcja budynku uległa zmianie w obszarze szybów kominowych, bądź czy zaistniały inne okoliczności mające wpływ na stwierdzanie, że od tego momentu przewody kominowe lub inne urządzenia kominowe nie odpowiadają przepisom wyżej wymienionym? Co się zmieniło między rokiem 2021, a 2022, że protokoły te są diametralnie różne?
Czy ZGM zastosował się do uwag pokontrolnych wynikających z protokołu kominiarskiego dnia 8 grudnia 2022 roku i czy ZGM usunął źródła problemu oraz czy posiadają Państwo protokoły napraw oraz pokontrolny protokół kominiarski? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie ich kopii.
W udostępnionym piśmie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika datowanym na 3 lutego 2022 roku (sygnatura: NB-71430/18/21), ZGM wzywa do wskazania kto faktycznie pełnił funkcję kierownika budowy robót instalacyjnych, natomiast ZGM pismem z dnia 14 lutego 2022 roku odpowiada w omijający sposób i wykazuje tylko, że Pan Kubacki nie kontaktował się nigdy z inwestorem, przy czym PINB dla Miasta Rybnika w tym samym piśmie wskazuje, że otrzymał wcześniej (pismem z dnia 15 listopada 2021 roku) od ZGM informację o tym, że Pan Sławomir Kubacki był wskazany do pełnienie funkcji kierownika robót instalacyjnych, w tym gazowych – a takim razie kto faktycznie był kierownikiem robót w tym zakresie?
W odpowiedzi na poprzednią moją interwencję, w punkcie 8 informują mnie Państwo o tym, że pracownicy ZGM byli u mieszkańców sprawdzić możliwość wymiany źródła podgrzewania wody w związku z awariami pogwarancyjnymi. Jednocześnie wskazują Państwo w punkcie 2 odpowiedzi na pierwszą moją interwencję, iż inwestor ani ZGM nie są w posiadaniu pisemnych gwarancji na podgrzewacze Junkers. Zatem, proszę o wyjaśnienie, skąd ZGM posiada informacje, że podgrzewacze gazowe NIE SĄ już na gwarancji?

Gdzie zatem jest dokumentacja??? – pyta Poseł i nie tylko wskazuje na wzajemnie wykluczające się informacje (z końcowego protokołu odbioru dostarczonego w kopii do mnie w poprzedniej korespondencji, wynika, że pełną dokumentację wykonawca przekazał inwestorowi, a w odpowiedzi na interwencję w ad. 2 i ad. 5 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wskazuje, że nie posiada kopii tych dokumentów, ponieważ ich zdaniem ma je wykonawca), ale także zadaje pytanie o kuriozalną można rzec sytuację:

Czy prawdą jest, że mieszkańcy otrzymali w dniu 31 lipca 2023 roku pismo, w którym ZGM informuje mieszkańców, że w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepłej wody użytkowej (CWU) ZGM podjęło decyzje o wymianie dotychczasowych pieców gazowych na inne formy podgrzewania wody mimo, iż w tym samym dokumencie ZGM stwierdza, że obecny system podgrzewania CWU działa prawidłowo?

To nie koniec, bo na wniosek Mieszkańców poruszono także sprawę spotkania, na który miały być podjęte dalsze decyzje, a tymczasem okazało się, że… już wcześniej je podjęto.

Mieszkańcy wskazują, że na ostatnim spotkaniu w dniu 26 lipca 2023 roku z przedstawicielami ZGM zostali zapewnieni, że ich wnioski zostaną poddane analizie oraz będą oni mieli szanse na niezależną kontrolę kominiarską, a także zostali umówieni z dyrekcją ZGM na kolejne spotkanie 17 sierpnia. Tym czasem mieszkańcy cztery dni później otrzymują pismo o rozpoczęciu prac zmierzających do złożenia bojlerów oraz podgrzewaczy elektrycznych. Jakie okoliczności spowodowały, że ZGM wycofał się z tych ustaleń i narzucił swoje arbitralne decyzje? Jaka podstawa prawna za tym przemawia?

Co na to wszystko rybnicki magistrat?

Zapewniam, że przyjęte rozwiązania techniczne instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) w budynku przy ul. Borki są poprawne. Jednak w przyszłości mogą generować dodatkowe koszty i problemy, dlatego ZGM podjął decyzję o wymianie tego systemu ogrzewania na inny.
Przyczyny tych problemów są aktualnie sprawdzane, a potencjalne roszczenia ZGM w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację zostaną przedstawione w późniejszym czasie.
Przeprowadzona weryfikacja możliwych rozwiązań technicznych, które zagwarantowałyby optymalny sposób przygotowania CWU wykazała brak możliwości wymiany systemu podgrzewania na inny zasilany gazem. Jedyne dostępne na rynku rozwiązanie firmy Viessmann, również nie gwarantuje bezawaryjnej pracy, ze względu na brak wykorzystania funkcji grzewczej kotła (brak obwodu centralnego ogrzewania).
Dlatego ZGM, jako zarządca i przedstawiciel właściciela budynku, chcąc zapewnić ciągłość dostaw CWU, podjął decyzję o wymianie systemu. Rozważane są cztery warianty przygotowania CWU:
– z wykorzystaniem elektrycznego podgrzewacza z zasobnikiem o pojemności 80 l.
– z wykorzystaniem elektrycznego podgrzewacza przepływowego o mocy do 4 kW.
– z wykorzystaniem dwóch podgrzewaczy przepływowych o mocy do 4 kW.
– połączenie wariantów I i II przy jednoczesnym funkcjonowaniu dwóch źródeł CWU. 
Mieszkańcy mogą wybrać odpowiadający im wariant zgłaszając się do ZGM. Pod numerem telefonu: (32) 429-48- 81 lub mailowo pod adres: zgm@zgm.rybnik.pl w terminie do 4 sierpnia 2023 r. W przypadku braku informacji zwrotnej przedstawiciele ZGM lub wykonawcy skontaktują się z mieszkańcami w celu wyboru optymalnego dla wariantu. W przypadku braku akceptacji, któregokolwiek ze wskazanych wariantów, konieczne będzie wyłączenie z eksploatacji dotychczasowego systemu przygotowania CWU.
Jednocześnie ZGM deklaruje mieszkańcom rekompensatę ewentualnych różnic w kosztach przygotowania CWU w stosunku do kosztów dotychczasowego systemu opartego na gazie
– czytamy w komunikacie otrzymanym dziś od rzecznik prasowej Agnieszki Skupień

Jeśli przyjęte rozwiązania techniczne instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) w budynku przy ul. Borki są poprawne, o dlaczego kontrola kominiarska wykazała nieprawidłowości??? – pytają wzburzeni lokatorzy

Czy zatem w poniedziałek mieszkańcy zostaną bez ciepłej wody? Do tej sprawy z pewnością wrócimy gdy tylko UM odpowie na poselską interwencję. Wysłaliśmy także zapytanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dot. kontroli kominiarskiej i jej wyników.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button