Wiadomości

Klęska Żor w sądzie. Muszą zapłacić przedsiębiorcy ponad 1,5 mln

Niemal pół miliona samych odsetek, milion z okładem należności głównej. Żorskie Zakłady Techniki Komunalnej przegrały przed Sądem Najwyższym olbrzymią kwotę

To niewątpliwie olbrzymia porażka żorskiej władzy i zwycięstwo przedsiębiorcy, który przez kilka lat walczył o swoje pieniądze, dobre imię i w końcu nawet o istnienie firmy. Zacznijmy jednak od początku, bo opisywaliśmy tę sprawę najdokładniej ze wszystkich.

Cała historia zaczęła się sześć lat temu, gdy należąca do Wojciecha Murzyna firma Eltak została usunięta z placu budowy. Była wówczas generalnym wykonawcą dwóch budynków czynszowych przy żorskiej Alei Zjednoczonej Europy. Powodem usunięcia miały być rzekome opóźnienia w robotach oraz błędy w sztuce budowlanej. Zakłady Techniki Komunalnej pozwały też żorską firmę o zapłatę z tego tytułu 4 711 353,30 zł i 2 750 081 zł ustawowych odsetek, czyli w sumie o blisko 7,5 mln zł.

Firma która wygrała przetarg okazała się nierzetelna i niezdolna do udźwignięcia tej inwestycji – mówił wówczas mediom ówczesny prezes ZTK Olgierd Zaraś. Ogromne opóźnienia oraz liczne błędy wykonawcze i naruszenia umowy zmusiły nas do odstąpienia od umów z tym wykonawcą, co miało miejsce 5 lipca, a także do naliczenia mu kar umownych.

Tyle tylko, że Sąd Okręgowy w Gliwicach nie podzielił zdania inwestora i oddalił powództwo oraz zasądził na rzecz firmy 17 086,67 zł tytułem kosztów procesu.

Prawomocny wyrok sądu w sprawie ZTK vs Eltak

Skoro opóźnienie nie nastąpiło z przyczyn obciążających pozwaną (spółkę Eltak – przyp. red.), powódka (ZTK Żory – przyp. red.) niezasadnie naliczyła jej kary umowne z tego tytułu. Brak też jest podstaw do zapłaty kary umownej z tytułu braku zapłaty na rzecz podwykonawców – konkluduje sąd. To samo dotyczy kary umownej związanej z niezapewnieniem ciągłości ubezpieczenia, które pozwana uzupełniła właśnie w tym zakresie – skonkludował wówczas sąd

Krótko mówiąc ZTK nie miały prawa wypowiedzieć firmie Eltak umowy, nie miały prawa usunąć jej z miejsca inwestycji i nie miały prawa wprowadzić nowego wykonawcy. Tak stwierdził sąd. To jednak nie koniec, bo sprawa ma swoje drugie oblicze. Już 11 stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał wyrok nakazowy, zgodnie z którym ZTK mają zapłacić firmie Wojciecha Murzyna niemal 1 140 000 zł odszkodowania. W grudniu zeszłego roku wyrok ten uprawomocnił się. Z kolei sprawa, w której ZTK domagały się zapłaty trafiła jeszcze przed Sąd Najwyższy, ale i tam żorska spółka miejska przegrała.

To znaczy że sąd zobowiązał Zakłady Techniki Komunalnej do zapłaty na rzecz spółki Eltak z Żor kwoty jak w pozwie plus odsetki karne. Zastanawia mnie to że po kolejnych przegranych procesach i odejściu Zarasia z ZTK do dzisiaj ani ZTK ani też Urząd Miasta Żory czy radni Rady miasta nie oskarżyli Zarasia ani całej ówczesnej świty zarządzającej a przede wszystkim przygotowującej przetargi i dopuszczającej się oszustwa na wiele milionów czym uszczuplili budżet spółki ZTK o te właśnie kwoty.
Po tym wyroku czekamy jeszcze na proces o kradzież pieniędzy przez ZTK od Eltak z ubezpieczenia firmy. Wygrana to już tylko kwestia czasu. A to okolice kolejnego miliona.
Kolejnym oszustwem było niezapłacenie faktur na kwotę ok. pół miliona – będziemy i tego dochodzić. Na koniec będziemy dochodzić odszkodowania – to już będą kwoty wielomilionowe
– mówi w rozmowie z nami Wojciech Murzyn

Co ciekawe Olgierd Zaraś, który stał wówczas na czele żorskich Zakładów Techniki Komunalnej i który był spiritus movens usunięcia firmy Eltak z placu budowy jest obecnie… prezesem rybnickiego TBS, czyli miejskiej spółki budującej budynki m.in. przy ul. Hallera.

Spółka powstała 12 stycznia 2021 na skutek zawarcia umowy spółki aktem notarialnym Rep. A nr 18/2021 w kancelarii notariusz Moniki Rutkowskiej w Rybniku. Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miasta Rybnika, którą reprezentował Prezydent Miasta Piotr Kuczera – czytamy na stronie TBS

Smaczku sprawie dodaje fakt, że Olgierd Zaraś został powołany na stanowisko… bez postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z zarządzeniem powołanie na stanowisko członka Zarządu Spółki, bez przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, może mieć miejsce m.in. w przypadku, gdy propozycję na członka Zarządu Spółki składa prezydent, a kandydatura zostanie pozytywnie oceniona przez radę nadzorczą. Przy dokonywaniu wyboru Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego skorzystano z takiej możliwości – poinformowała rzecznik UM Rybnik Agnieszka Skupień

Zostawiając na boku rybnicki aspekt tej sprawy można przypuszczać, że konsekwencje dla Żor mogą być dotkliwe.

Moja firma ledwo przetrwała – mówi Wojciech Murzyn -Zatrudnialiśmy 140 pracowników. Zostało 15. Władze Żor doprowadziły żorską firmę na skraj bankructwa. Sami rozpoczęli batalię sądową próbując mnie i moją Spółkę zniszczyć – zrobili to w momencie, gdy pozbawili mnie dużych pieniędzy i możliwości obrony w sądach (na obronę w sądzie trzeba mieć duże pieniądze). Oczywiście same zakłady milczą. Rada Miasta której przedstawiliśmy całą sytuację również milczy, a ponieważ Rada Miasta ma wpływ na spółki miejskie, to w mojej ocenie radni są współwinny całej tej sytuacji.

Jakby tego było mało, w tle jest jeszcze jeden proces przeciwko ZTK – i to o wyłudzenie. A to już jest sprawa karna.

Wytoczyliśmy proces o zwrot ukradzionych nam pieniędzy z konta ubezpieczyciela (ubezpieczenie dobrego wykonania). Wyroki które są teraz w załączniku są podstawowym dowodem w sprawie – pieniądze te w kwocie 904 000 ZTK wyłudziły od naszego ubezpieczyciela w 2017 r. Odsetki od tej kwoty są również na poziomie połowy miliona. I te pieniądze z dużym prawdopodobieństwem zostaną nam zasądzone. Pozwolę sobie przypomnieć też, że po drodze ZTK i sam Olgierd Zaraś wytoczyli przeciw mnie i mojej spółce chyba z 6 pozwów w sądach karnych, cywilnych i gospodarczych. Żadnego nie wygrali – dodaje prezes Murzyn

Czy odzyskane pieniądze pozwolą stanąć firmie z powrotem na nogi i zatrudnić ponad 100 osób dając pracę wielu mieszkańcom naszego regionu? To okaże się wkrótce. Do sprawy z pewnością jeszcze wrócimy.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button