Wiadomości

Nie żyje prof. Stanisław Michalczyk

Jak poinformowały władze Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego, w wieku 67 lat zmarł znany mieszkaniec Leszczyn

Prof. dr hab. Stanisław Michalczyk pochodził z naszego regionu, przez kilka lat wykładał w ówczesnym Rybnickim Ośrodku Dydaktycznym UŚ.

Prof. Michalczyk urodził się 2 sierpnia 1956 roku. Studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w zakresie nauk politycznych, o specjalizacji dziennikarskiej, ukończył w 1980 roku pisząc pracę magisterską pod kierunkiem prof. Piotra Dobrowolskiego. W latach 1980-1982 pracował jako dziennikarz w prasie śląskiej. Podczas służby wojskowej w SOR pracował w prasie wojskowej. W 1982 został asystentem w Zakładzie Dziennikarstwa INPiDz UŚ. Promotorem pracy doktorskiej (1987) był prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski. W 2001 roku na podstawie rozprawy „Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe”. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000 uzyskał stopień doktora habilitowanego (2001). W 2004 roku, na mocy decyzji J.M. Rektora Janusza Janeczka, został powołany na stanowisko kierownika nowo utworzonego Zakładu Komunikacji Społecznej w INPiDz UŚ. W lutym 2010 został profesorem nadzwyczajnym UŚ, a w 2012 roku uzyskał tytuł profesora. Wypromował 6 doktorów. Był recenzentem w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Wypromował około 200 magistrów. W okresie przeszło 30-letniej pracy naukowo-badawczej zredagował ponad 90 publikacji różnego typu, w tym 6 monografii. Opublikował dwa skrypty dla studentów poświęcone teorii komunikowania masowego i komunikowaniu politycznemu. Był także redaktorem prac zbiorowych. Oprócz publikacji prof. Stanisław Michalczyk był autorem wielu recenzji wydawniczych (m.in. Wydawnictwa UJ, UMCS, Universitas, „Śląsk”, UJK w Kielcach, URz, Uniwersytetu Opolskiego), recenzji wydawniczych książek habilitacyjnych. Recenzował m.in. książki niemieckie i angielskie, które następnie zostały przetłumaczone na język polski i wydane (m.in. takich autorów jak Kepplinger, Street, McCombs). Był recenzentem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w zakresie nauk o mediach. Publikacje profesora Michalczyka były cytowane kilkaset razy w literaturze naukowej – napisali na fanpejdżu Instytutu koleżanki i koledzy Zmarłego

Profesor Michalczyk był jednym z najbardziej uznanych polskich medioznawców. Niezwykle pracowity, życzliwy i pomocny zapisał się na stałe w pamięci studentów i współpracowników. Data pogrzebu Profesora nie jest jeszcze znana.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button