Wiadomości

Od jutra rusza tężnia w Kamieniu

Od Wielkiej Soboty rybnicki magistrat zaprasza do nowo otwartej tężni solankowej w ośrodku rekreacyjnym w Kamieniu. A ponieważ prognozy pogody na Wielkanoc są optymistyczne, odwiedziny w ośrodku mogą być więc doskonałym sposobem spędzenia świątecznego czasu

Budowa tężni została ukończona 18 marca br. Potem nastąpił rozruch technologiczny, rozpoczęły się też procedury odbiorowe. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku dopuścił obiekt do użytkowania, nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby samemu przekonać się, jak tężnia wygląda i funkcjonuje.

To z pewnością będzie jedna z większych atrakcji Ośrodka w Kamieniu. Tężnia ulokowana jest malowniczo wśród drzew, w pobliżu stawu. Składa się z czterech segmentów zbudowanych z impregnowanego solanką drewna modrzewiowego, wyłożonych tarniną i zasilanych solanką z Zabłocia. Segmenty połączone są drewnianą pergolą zacieniającą tworząc harmonijną całość – czytamy w komunikacie UM

Pod powierzchnią ziemi ulokowana została część technologiczna tężni wraz z dwoma zbiornikami na solankę o pojemności 10 tys. dm3 każdy, a także przyłączami niezbędnymi do uruchomienia gastronomii.

Ciągi piesze wyłożone zostały kostką brukową i deskami kompozytowymi. Zadbano o ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady. Równolegle do prac budowalnych, MOSiR Rybnik wyłonił w przetargu firmę prowadzącą gastronomię w ośrodku. Dzierżawca terenu postawi przy tężni okrągły pawilon, w którym działać będzie lokal gastronomiczny. Tężnia i otaczający ją teren zostały oświetlone latarniami i punktami świetlnymi w technologii LED, wizualnie nawiązującymi do oświetlenia w Ośrodku. Tężnia objęta została monitoringiem wizyjnym.

Zgłoszony w 2022 roku przez społeczność dzielnicy Kamień projekt tężni poparło 3563 rybniczan. Przedsięwzięcie zakładało zaprojektowanie i wykonanie w Ośrodku w Kamieniu czterech stref wypoczynku i aktywności fizycznej. Założony w projekcie koszt zadania wynosił 3,595 mln zł. Realizacją zadania zajął się MOSiR Rybnik. W marcu 2023 r. został ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj. Postępowanie zostało jednak unieważnione. Wpłynęły dwie oferty, z których tańsza przekraczała budżet zadania o blisko 1,3 mln zł. Samorząd Rybnika w porozumieniu z autorami projektu podjął decyzję o zmniejszeniu jego zakresu. Pierwotnie tężnia miała się składać z sześciu segmentów, budowa pawilonu gastronomicznego też byłaby po stronie samorządu. Zakładano trzy boiska do siatkówki z plażowej, wraz z trybunami na 100 osób, poczwórną trampolinę dla dzieci, remont chodnika wzdłuż siłowni. To zadanie MOSiR zrealizuje z własnego budżetu.

W drugim postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, które przekroczyły budżet inwestycji o 0,5 mln zł. Prezydent Miasta Rybnika oraz Rada Miasta Rybnika podjęli decyzję o wyasygnowaniu brakującej kwoty z budżetu miejskiego. Dzięki temu 10 lipca 2023 r. MOSiR Rybnik zawarł z wykonawcą generalnym, firmą PPUH Trex-Hal z Rybnika umowę, z terminem realizacji do 22 grudnia 2023 r. Pracami projektowymi zajęło się Studio Architektury Bober z Rydułtów, a Głównym Projektantem został Waldemar Bober. W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wszystkie boiska wraz z infrastrukturą, tor OCR oraz place zabaw. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz kłopoty z dostępnością tarniny termin został wydłużony do 18 marca br.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button