Wiadomości

Oświadczenie byłej Przewodniczącej Rady Dzielnicy Orzepowice

Konflikt i dymisja w orzepowickiej Radzie od rana odbija się szerokim echem. Tuż przed południem otrzymaliśmy oświadczenie Justyny Kotuli

W związku z brakiem możliwości współpracy z Zarządem Dzielnicy Orzepowice, z ogromnym smutkiem, składam rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy Orzepowice. Swoją decyzję motywuję sytuacją, która uniemożliwia wspólne z Zarządem prowadzenie spraw ważnych dla mieszkańców m.in: Brak kontaktu ze strony Przewodniczącego Zarządu; podejmowanie przed niego wiążących decyzji bez konsultacji z pozostałymi członkami; brak odpowiedniego przygotowania uchwał, które Zarząd przedstawia Radzie Dzielnicy do przegłosowania; wybór sposobu rozliczenia, który czasem prowadzi do konieczności zakupu usług, przedmiotów w zawyżonej cenie; traktowanie próby rozmowy, podejmowania dyskusji, zadawania pytań, proponowania innych rozwiązań jako osobisty atak; przekazywanie swoich odpowiedzialności i obowiązków innym członkom; pojawianie się na spotkaniach w stanie wskazującym, co zostało zgłoszone przez gości uczestniczących w posiedzeniach; niewielkie zaangażowanie w organizowane wydarzeń, nie adekwatne do obowiązków, wynikających ze statutu. Pełnienie moich obowiązków utrudnia mi także Zastępczyni Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, poprzez podważanie moich kompetencji, obrażanie, wszczynanie sporów i kłótni, ciągłe pouczanie, lekceważenie zatwierdzonego planu posiedzenia m.in poprzez zapraszanie swoich gości na spotkanie Rady, arogancja oraz publiczne upominanie i strofowanie; Dużo stresu wywołuje we mnie także postawa Pana Jerzego Lazara, który na wielu posiedzeniach krzyczał na mnie tak głośno, że nie sposób było go uspokoić. Owocne pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy wymaga współpracy z Zarządem, co powoduje u mnie ogromny stres, a ostatnio także problemy zdrowotne. Moja próba odwołania Zarządu nie uzyskała poparcia członków Rady, dlatego jestem zmuszona złożyć rezygnację. Powierzoną mi funkcję Przewodniczącej Rady Dzielnicy przyjęłam z wielką odpowiedzialnością, zaangażowaniem i dołożyłam wszelkich starań, żeby Rada mogła ponownie zdobyć zaufanie mieszkańców oraz organizacji działających na terenie Orzepowic. Uważam jednak, że działalność Rady Dzielnicy może odnieść sukces jedynie dzięki współpracy i dobrym relacjom pomiędzy jej członkami. Pomimo utrudniającej pracę biurokracji jaką wymusza na nas Urząd Miasta, wspólnie, w dosyć krótkim czasie zorganizowaliśmy Dni Orzepowic. Przez ostatnie pół roku wystosowaliśmy do Urzędu Miasta 33 pisma w sprawach ważnych dla mieszkańców Dzielnicy. Sporo spraw udało się rozwiązać, pozostałe ze względu na ich specyfikę wymagają czasu. Jak widać, pomimo trudności w porozumieniu z Zarządem, współpraca z członkami Rady Dzielnicy przynosi oczekiwane owoce, a do tego jest dla mnie ogromną przyjemnością i mam nadzieję, że będzie kontynuowana przez kolejne lata. Oświadczam, że chętnie podejmę się pełnienia funkcji Przewodniczącej, kiedy skład osobowy Zarządu Dzielnicy ulegnie zmianie. Rezygnując ze stanowiska Przewodniczącej Rady Dzielnicy Orzepowice, chciałabym podziękować za ogromny zaszczyt i możliwość reprezentowania Dzielnicy Orzepowice, oraz nadmienić, że nadal pozostaję członkiem Rady Dzielnicy, gotowym do zaangażowania na rzecz Orzepowic

Justyna Kotula

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button