Wiadomości

Powódź w powiecie cieszyńskim

Od wczoraj od wczesnych godzin porannych w powiecie cieszyńskim trwają intensywne działania ratunkowe związane z nagłą powodzią, która nawiedziła region po obfitych opadach deszczu

Najbardziej dotknięte zostały gminy Skoczów, Goleszów oraz Ustroń, gdzie służby ratunkowe pracują bez przerwy, aby minimalizować skutki żywiołu i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Starosta powiatu cieszyńskiego Janina Żagan w odpowiedzi na zaistniałą sytuację ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe i zwołała nadzwyczajne posiedzenie sztabu kryzysowego. Decyzje dotyczące koordynacji działań ratowniczych oraz wsparcia poszkodowanych są podejmowane na bieżąco, aby skutecznie zarządzać kryzysem.

Aktualna sytuacja wczoraj przedstawiała się następująco:

  • Od godziny 9:00 nie odnotowano żadnych ofiar ani osób poszkodowanych, co jest wynikiem sprawnie przeprowadzonych działań ewakuacyjnych oraz prewencyjnych.
  • Największe skupisko działań ratowniczych koncentruje się w gminach Skoczów, Ustroń i Goleszów, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Szczególnie dotknięte są rejony ulicy Bielskiej i Zamkowej w Pogórzu. W związku z zagrożeniem, zajęcia w Szkole Podstawowej w Pogórzu zostały odwołane.
  • Na terenie powiatu zamknięto kilka kluczowych dróg, w tym ulicę Tartaczną w Ustroniu, ulicę Zachodnią w Harbutowicach, ulicę Skowronków w Puńcowie oraz mostek na ulicy Cieszyńskiej w Puńcowie, który prowadzi do Cieszyna. Te zamknięcia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieżenie dalszym uszkodzeniom infrastruktury.
  • Łącznie zanotowano 190 incydentów związanych z powodzią, z czego 130 to zalane budynki, a 16 to zalane drogi. Woda zalała również przepusty oraz piwnice, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla służb ratowniczych.

Prognozy meteorologiczne są jednak optymistyczne. Choć nadal pada na terenie powiatu, poziom wody w górnych odcinkach rzek zaczyna opadać, co daje nadzieję na poprawę sytuacji. Niemniej, poziom wody w dolnych odcinkach, zwłaszcza w rejonie Drogomyśla, nadal rośnie, co wymaga dalszej uwagi i działań prewencyjnych.

W gminie Skoczów, sytuacja była szczególnie trudna na ulicy Bielskiej, w rejonie od siedziby firmy Gomola do ulicy Skrajnej. Wszystkie dostępne siły ratownicze zostały skierowane do tego obszaru, aby obniżyć poziom wody i zapobiec dalszym zalaniom. Burmistrz Skoczowa, Rajmund Dedio oraz jego zastępca, Piotr Hanzel osobiście monitorowali sytuację na miejscu. Władze lokalne apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb ratunkowych.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button