Wiadomości

Powstało województwo rybnickie!

Autonomiczne województwo? Zmiana podziału administracyjnego? To oczywiście tylko primaaprilisowy żart.

Od północy mamy w Polsce już nie 16, ale 17 województw. To zmiana trochę niespodziewana, ale potrzebna – powiedziano nam w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jakie są przyczyny powołania nowego województwa? Powody są dwa. Pierwszy to silne zurbanizowanie i rozwój gospodarczy naszej części Śląska. Tworząc nowe województwo ułatwia się zarządzanie i administrowanie. Drugi powód jest niemniej ważny: nowe województwo będzie polem doświadczalnym dla ewentualnych przyszłych regionów autonomicznych. Nowe województwo co prawda nie będzie miało takiej autonomii jak np. niemieckie czy austriackie landy, ale będzie to województwo o zwiększonym stopniu samorządności i większych uprawnieniach władz. A skoro jesteśmy przy temacie władz, to znamy już pierwszego rybnickiego wojewodę. Będzie nim Łukasz Dwornik, dotychczas radny Rybnika z ramienia PiS.

Z kolei pierwszym wicewojewodą został Janusz Wita – członek władz Ruchu Autonomii Śląska, wieloletni radny województwa śląskiego i były zastępca wójta gminy Mszana. To nominacja nieprzypadkowa zapewne, bo trudno o większego specjalistę, gdy mowa o autonomii czy też – jak chcą władze – zwiększonej samorządności. To potwierdza informację, że nowe województwo ma być zapowiedzią większej reformy idącej w stronę rozszerzonej samorządności regionów.

O komentarz poprosiliśmy rodowitego rybniczanina – senatora Wojciecha Piechę oraz Jerzego Gorzelika – wieloletniego propagatora idei autonomicznych regionów.

To zmiana potrzebna i cenna inicjatywa, która z pewnością przyniesie mieszkańcom naszego regionu wiele korzyści – mówi Wojciech Piecha. Ja osobiście bardzo kibicuję i nowemu wojewodzie, i nowemu województwu.

W skład nowego województwa wejdzie Rybnik wraz z powiatem rybnickim, Jastrzębie-Zdrój, powiat raciborski, powiat wodzisławski, Żory oraz Knurów i Pawłowice, które zostaną wyłączone ze swoich powiatów (odpowiednio gliwickiego i pszczyńskiego). Co ciekawe w nowym województwie powiaty zostaną zniesione jako szczebel samorządu terytorialnego i zostaną zachowane tylko dla celów statystycznych – podobnie jak ma to miejsce w Czechach.

Utrzymanie ich w województwie o tak szerokiej samorządności i jednocześnie niewielkim terytorium nie ma sensu – usłyszeliśmy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ich kompetencje i zadania przejmie nowe województwo.

Nowe województwo przejmie też wojewódzkie szpitale w Jastrzębiu i Rybniku (tu również psychiatryczny) oraz powiatowe w Raciborzu i Wodzisławiu; Szpital Miejski w Żorach nadal będzie miejskim – żorskim. Z kolei powiatowe urzędy takie jak inspektoraty nadzoru budowlanego czy urzędy skarbowe zostaną scalone w organy wojewódzkie. Z pewnością przyniesie to oszczędności i ułatwi zarządzanie. Nie powstaną jednak nowe komendy policji czy straży pożarnej, ponieważ – podobnie jak przed wojną – policja i straż pożarna będzie podlegała bezpośrednio wojewodzie. Nie powinny nas zatem zdziwić zmodyfikowane oznaczenia pojazdów tych służb: Policja Województwa Rybnickiego oraz Straż Pożarna Województwa Rybnickiego. Zmianie ulegną też tablice rejestracyjne – nowemu województwu przypisany zostanie wyróżnik J (R jest już przypisane woj. podkarpackiemu). I tak rejestrując samochód w Rybniku otrzymamy tablice z literami JR, w Wodzisławiu JWD, w Jastrzębiu JJZ i tak dalej. Dotychczasowe tablice zachowują oczywiście ważność i nie trzeba ich wymieniać.

Tak od dziś będą wyglądać tablice rejestracyjne w Rybniku

Czy w związku z tą zmianą zmienią się również granice diecezji? Czy z katowickiej zostanie wyłączona nowa – rybnicka?

W tej sprawie nie ma żadnej zależności – informuje katowicka Kuria. Granice diecezji nie pokrywają się z granicami województw i jakakolwiek zmiana podziału administracyjnego nie niesie ze sobą z automatu zmian w granicach diecezji czy parafii. Konkordat precyzuje jedynie, że diecezja nie może obejmować terenów poza granicami Rzeczypospolitej. Natomiast o powstaniu nowej diecezji decyduje wyłącznie Ojciec Święty.

Z papieżem Franciszkiem nie udało nam się w tej sprawie skontaktować.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button