Wiadomości

Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku zawieszony

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło rozpoczęcie procedury odwołania ze stanowiska Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Prezesów i Wiceprezesów Sądów Okręgowych w Rybniku a także Bielsku-Białej, Gliwicach i Sosnowcu

Minister Adam Bodnar złożył wnioski o odwołanie tych osób, powołując się na przepisy prawa, które umożliwiają odwołanie w przypadku, gdy kontynuowanie ich funkcji nie służy dobru wymiaru sprawiedliwości.

O co chodzi? Oczywiście o tryb powołania prezesów przez poprzedniego ministra, czyli Zbigniewa Ziobrę.

[…] w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami. W ocenie Ministra Sprawiedliwości żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji, ani nie cieszy się poparciem i zaufaniem sędziów – czytamy w ministerialnym komunikacie

Ministerstwo podało też szczegółowe przesłanki powodujące decyzję o zawieszeniu oraz planowanym odwołaniu:

Przesłanki odwołania Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Bartłomieja Witka:
•    powołanie dniu 19.02.2018 r. na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przez wiceministra Łukasza Piebiaka;
•    powołanie w dniu 1.09.2023 r. na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku przez ministra Zbigniewa Ziobro (w sytuacji, kiedy dopiero z dniem 11.12.2023 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku);
•    powołanie na wskazane wyżej stanowiska nastąpiło w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów. 

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku sędzi Ewy Janik:
•    podpisanie list poparcia sędziom: Jędrzejowi Kondek i Leszkowi Mazurowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.;
•    ponownie podpisanie list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi w 2022 r.;  
•    powołanie w dniu 1.03.2022 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
•    powołanie w dniu 08.03.2022 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
•    powołanie w dniu 1.07.2023 r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku (bez udziału samorządu sędziowskiego).

Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Pawła Stępnia:
•    podpisanie list poparcia sędziom: Teresie Kurcyusz-Furmanik i Leszkowi Mazurowi do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.;
•    ponownie podpisanie w 2022 r. list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;
•    powołanie w dniu 23.05.2018 r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przez wiceministra Łukasza Piebiaka;
•    powołanie w dniu 15.07.2020 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku;
•    powołanie w dniu 24.03.2021 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
•    w dniu 07.05.2021 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku.

Czy Prezes zostanie odwołany? Do sprawy będziemy jeszcze wracać.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button