Wiadomości

Radlin nadal sfeminizowany. Nową przewodniczącą jest Agata Strójwąs

6 maja odbyła się pierwsza Sesja nowej Rady Miejskiej w Radlinie. Ślubowanie złożyli nowi radni oraz nowy Burmistrz – Zbigniew Podleśny, który jednocześnie poinformował o wyborze swojego zastępcy

Zastępcą burmistrza jest Marcin Król – dotychczasowy naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii. Po złożonym ślubowaniu nowy Burmistrz Radlina podziękował swojej poprzedniczce i wszystkim poprzednim radnym miejskim.

Dziękuję Pani Burmistrz Barbarze Magierze za jej pracę i poświęcenie dla dobra naszej wspólnoty. Dziedzictwo jej dokonań i dokonań rad miejskich poprzednich kadencji będziemy rozwijać – mówił Zbigniew Podleśny.

Z kolei przewodniczącą Rady Miasta – została Agata Strójwąs. Po wieloletnim urzędowaniu burmistrz Barbary Magiery jest to kolejna przedstawicielka płci pięknej w radlińskich władzach. Wiceprzewodniczącym Rady został Adam Cyran.

Podczas sesji obecna była również ustępująca burmistrz, Barbara Magiera, która w symboliczny sposób przekazała insygnia władzy samorządowej swojemu następcy: łańcuch kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (którym jest burmistrz miasta) oraz figurę Świętej Barbary.

Wybrano także składy poszczególnych komisji działających przy Radzie Miasta. I tak w skład Komisji Infrastruktury weszli: Piotr Hetman (Przewodniczący), Wiesław Polnik (Wiceprzewodniczący), Mirosław Hink, Krzysztof Kąsik i Marcin Podleśny. W skład Komisji ds. Społecznych weszli: Ewa Szulik (Przewodnicząca), Grażyna Brachman (Wiceprzewodnicząca), Barbara Surma, Szymon Gołdyn oraz Maria Jackson. Komisja Budżetu w nowej kadencji to: Ewa Trzeciok (Przewodnicząca), Ewa Kubica (Wiceprzewodnicząca), Agata Strójwąs, Adam Cyran i Beata Klima. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji to: Mirosław Hink, (przewodniczący), Ewa Szulik, (wiceprzewodnicząca) Piotr Hetman, Ewa Trzeciok, Beata Klima. Komisja Rewizyjna: Barbara Surma (Przewodnicząca), Szymon Gołdy (Wiceprzewodniczący), Grażyna Brachman, Wiesław Polnik i Marcin Podleśny.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button