Wiadomości

Rybnicki Sąd Okręgowy ma nowego prezesa powołanego przez nowego ministra

Pod koniec zeszłego tygodnia Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nowe nominacje na stanowiska prezesów sądów powszechnych w całej Polsce – w tym w Rybniku

Nowa Prezesa Sądu Okręgowego – Edyta Pachla – rozpoczęła pełnienie swojej funkcji 10 czerwca. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz orzekanie w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Gliwicach. Przewodniczyła również wydziałowi karnemu Sądu Okręgowego w Rybniku.

Zmiana ta nastąpiła po odwołaniu poprzedniego prezesa i wiceprezesów przez Adama Bodnara. Minister Sprawiedliwości wszczął dotąd 80 procedur dotyczących odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych w całym kraju. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych prezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych powołuje Minister Sprawiedliwości. Zmiany w przepisach wprowadzone w 2017 roku umożliwiły Ministrowi powoływanie i odwoływanie prezesów sądów, eliminując jednocześnie wpływ samorządu sędziowskiego na wybór ich następców.

Ministerstwo podkreśla, że celem tych działań jest przywrócenie samorządności sędziowskiej oraz wybór prezesów sądów, którzy cieszą się zaufaniem i poważaniem w środowisku sędziowskim. Przy wyborze nowych prezesów kierowany jest wniosek do Zgromadzeń Ogólnych Sędziów o wskazanie co najmniej dwóch kandydatów, z których Minister dokonuje wyboru najlepszego kandydata.

W okresie od 13 grudnia 2023 roku do 12 czerwca 2024 roku, powołano w ten sposób 62 prezesów sądów, w tym 6 prezesów sądów apelacyjnych, 22 prezesów sądów okręgowych oraz 34 prezesów sądów rejonowych. Ponadto powołano 49 wiceprezesów sądów, w tym 5 wiceprezesów sądów apelacyjnych, 23 wiceprezesów sądów okręgowych oraz 21 wiceprezesów sądów rejonowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje, że te zmiany są niezbędne do zapewnienia, że prezesami sądów zostają osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie orzecznicze i menedżerskie oraz cieszą się zaufaniem środowiska sędziowskiego.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button