Wiadomości

Rybnik będzie jeszcze bardziej zielony. Za 13500000 zł

Rybnik – w kierunku zielonej przyszłości to nazwa projektu, na który miastu udało się pozyskać ponad 13,5 mln dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Prawie 40% (4,9 mln zł) kwoty dotacji przeznaczonych będzie na budowę infrastruktury służącej mieszkańcom, a dokładniej na dwa Centra Aktywności Lokalnej: CAL Zamysłów i CAL Rybnicka Kuźnia.

Konkurs rozstrzygnięty właśnie przez Zarząd Województwa Śląskiego, organizowany był w ramach naboru Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z działania 10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji. Dofinansowanie, jakie otrzymał Rybnik – 13 679 670,07 zł to najwyższa kwota dotacji przyznana dotychczas w konkursie i jednocześnie największy projekt realizowany w naszym województwie w tym działaniu. Dofinansowanie będzie pokrywało 100% wydatków kwalifikowanych – czytamy w miejskim komunikacie

Projekt „Rybnik – w kierunki zielonej przyszłości” zakłada kompleksowe działania, budujące odporność lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej, więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza niematerialnym.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czterema organizacjami pozarządowymi:

 • Stowarzyszenie CRIS,
 • Stowarzyszenie 17-tka,
 • Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”
 • Fundacja Superfundacja.

Działania zaplanowane w okresie od 01.06.2024 do 30.06.2026, obejmują:

 • wsparcie liderów lokalnych (Akademia Lidera Sprawiedliwej Transformacji, Partner: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS)
 • streetworking ekologiczny – animacja społeczności i środowisk lokalnych wraz z rozwojem wolontariatu (130 warsztatów ekologicznych na terenie całego Rybnika, akademia wolontariatu ekologicznego, Partner: Stowarzyszenie 17-tka)
 • budowę, utworzenie, prowadzenie miejsc spotkań służących integracji oraz wypracowania modelu funkcjonowania CAL-i w Rybniku (m.in. budowa Centrów Aktywności Lokalnej w dzielnicach Zamysłów i Rybnicka Kuźnia, 130 warsztatów wokół miejsc aktywności) i zakładanie kuchni społecznych jako narzędzi przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – 8 wspólnych stołów (Lider: Miasto Rybnik, Partner: Fundacja Superfundacja)
 • realizację oddolnych inicjatyw lokalnych wspierających transformację o tematyce: ekologia, dziedzictwo, problemy społeczne (dofinansowanie 40 inicjatyw lokalnych [6 tys. zł/inicjatywa], realizator konkursów na inicjatywy: CRIS)
 • realizację programu edukacyjnego oraz działań dla uczniów szkół rozwijających postawy przedsiębiorcze i obywatelskie, budujących zdolności adaptacyjne w odpowiedzi na wyzwania transformacji i zmiany klimatycznej (Partner: Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”)
 • utworzenie i prowadzenie miejsc dialogu społecznego i wspierających postawy obywatelskie mieszkańców, w szczególności liderskie kobiet, a także punktu informacyjnego o transformacji (Urban Lab)
 • edukacja i promowanie lokalnego dziedzictwa niematerialnego w ramach Centrum Edukacji Regionalnej i Archiwum Pamięci (Fundacja Superfundacja, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku)
 • działania edukacyjne w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej komunikującej proces sprawiedliwej transformacji Miasta Rybnika i regionu.

Szereg działań projektowych będzie realizowanych przez wydziały i jednostki miejskie, np.

 • prowadzenie Urban Labu (Wydział Rozwoju oraz Wydział Strategii i Obsługi Inwestora),
 • budowa CALi (Centrum Inwestycji),
 • remonty infrastruktury pod miejsca integracji mieszkańców (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej),
 • realizacja ogrodów kieszonkowych i ogrodu deszczowego (Zakład Zieleni Miejskiej),
 • prowadzenie kuchni społecznych (Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku)
 • koordynacja współpracy ze szkołami przy programach edukacyjnych i Centrum Edukacji Regionalnej (Centrum Edukacji i Kultury).

Koordynatorem całości zadania będzie Wydział Rozwoju UM.

Rezultatem ma być wzrost odporności lokalnej społeczności na kryzysy, wzrost wiedzy z zakresu zielonej gospodarki, ekologii oraz transformacji regionu i świadomego w niej udziału. Działania realizowane będą głównie w Rybniku oraz w kilku lokalizacjach poza (wizyty studyjne zagraniczne oraz krajowe). Grupą docelową są osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się w Rybniku, a bezpośrednimi beneficjentami będzie 4690 osób.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button