Wiadomości

Rybnik ma nowego komendanta policji

Wczoraj w komendzie Miejskiej Policji w Rybniku odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego szefa rybnickich policjantów. Od 1 czerwca, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – inspektora doktora Tomasza Michułki – obowiązki na tym stanowisku pełni inspektor Arkadiusz Więcek

Kadra kierownicza rybnickiej komendy oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, a także przedstawiciele służb mundurowych na co dzień współpracujących z Policją, uczestniczyli w uroczystości związanej z objęciem stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku. Uroczystego wprowadzenia nowego szefa rybnickich policjantów dokonał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach — inspektorowi Arturowi Bednarkowi, przez dowódcę uroczystości — starszego aspiranta Arkadiusza Ryznara. Następnie sierżant sztabowy Dariusz Moc z Zespołu Kadr i Szkolenia, przedstawił sylwetkę nowego szefa rybnickich policjantów. Aspirant Patryk Polok z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego odczytał rozkaz personalny, który wręczył nowemu Komendantowi Miejskiemu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek – czytamy w oficjalnym komunikacie

Inspektor Arkadiusz Więcek jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął 1 września 1993 roku w Jaworznie. Po blisko dwóch latach służby w pionie prewencji, pełnił służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Rejonowej Policji w Jaworznie. Od lipca 2000 roku objął swoje pierwsze stanowisko kierownicze – Kierownika Referatu Kryminalnego Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. W lutym 2007 roku inspektor Arkadiusz Więcek objął stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. W lipcu 2007 roku został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie, a po blisko 5 latach pełnienia tej funkcji, w maju 2011 roku, został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie. We wrześniu 2012 roku rozstał się ze swoją macierzystą jednostką, aby objąć stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach, gdzie służbę pełnił przez 4 lata. Od września 2016 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie, a z dniem 1 czerwca 2024 roku insp. Arkadiusz Więcek stanął na czele rybnickiej jednostki.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button