Wiadomości

Ślązaków więcej niż Islandczyków, ale jednak mniej. GUS publikuje wyniki spisu powszechnego

Ruch Autonomii Śląska chciał wysyłać liczydła do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego, by przyspieszyć prace. W końcu po ponad półtora roku liczenia znamy liczbę osób deklarujących narodowość śląską

Wiemy też, ile osób deklaruje, że posługuje się językiem śląskim. Okazuje się, że – po polskim (co oczywiste) i angielskim – jest ich najwięcej. Oddajmy jednak głos oficjalnemu komunikatowi GUS:

W spisie ludności w 2021 r. – podobnie jak w 2011 r. – przynależność osób do odpowiedniej społeczności narodowej lub etnicznej była określana w drodze swobodnej deklaracji narodowościowej. Zachowane zostało również rozwiązanie umożliwiające osobom spisywanym wyrażenie złożonych tożsamości narodowościowych, poprzez zadanie dwóch pytań (pytania podwójnego) o narodowość. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały najliczniej reprezentowane deklaracje narodowo-etniczne oraz językowe. Zaprezentowane dane są opracowane w oparciu o definicję ludności krajowej – czytamy w objaśnieniu opublikowanym przez GUS.

Jak zatem wyglądają dane zebrane w roku 2021? 37 149 500 osób w Polsce określa siebie jako Polaków, natomiast 1 339 600 to liczba obywateli o innych niż polska identyfikacjach narodowościowych. Jako Ślązacy zadeklarowało się 585 700 osób. Jest to 43,7% ogólnej liczby osób identyfikujących się jako nacja inna niż polska. 176 900 osób (co stanowi 13,2% wśród ogółu osób deklarujących identyfikację inną niż polską) to Kaszubi, natomiast 132 500 osób (co stanowi 9,9% wśród ogółu osób deklarujących identyfikację inną niż polską) określa się jako Niemcy (dla porównania przed wojną Niemców w Polsce było ok. 700 000). Zafałszowana jest zapewne liczba Ukraińców (79 000), która najprawdopodobniej od roku 2021 wielokrotnie wzrosła. Co ciekawe Ślązaków w Polsce jest więcej, niż Islandczyków na Islandii, bo tych jest tam niecałe 388 000, co stanowi 84,8% mieszkańców tej wyspy.

Warto dodać, że liczba osób deklarujących się jako Ślązacy spadła w ciągu ostatnich lat. Podczas poprzedniego spisu powszechnego w roku 2011 Ślązaków było ponad 800 000, natomiast w roku 2002 173 000, ale wówczas głośna była sprawa odmowy wpisania narodowości śląskiej do kwestionariusza przez rachmistrzów spisowych. Jak skomentują sprawę śląscy działacze? O tym już wkrótce.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button