Wiadomości

W Żorach odbędzie się olimpiada bezpieczeństwa

Żory wraz z policją organizują konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczęszczających do klas o profilach ratowniczych i mundurowych

W konkursie pod nazwą Międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa mogą wziąć udział uczniowie z 5 śląskich powiatów: cieszyńskiego, jastrzębskiego, rybnickiego, wodzisławskiego i żorskiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do przesyłania zgłoszeń.

To pierwsza taka wspólna inicjatywa, której głównym celem jest pokazanie, jak ważne jest ratowanie życia i zdrowia. To także współpraca między formacjami i instytucjami działającymi na ich rzecz, która stanowi z pewnością klucz do bezpieczeństwa.

Nie z przypadku to właśnie wrzesień wybrany został na organizację przedmiotowej inicjatywy, gdyż w dniach 16-22 września 2024 we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). To również czas powrotów do szkoły przez dzieci i młodzież. Celem konkursu jest promowanie służby w policji oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez uczniów szkół średnich. Konkurs ma także na celu edukację młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz budowanie zaufania do służb mundurowych – czytamy w komunikacie

Wśród zadań stawianych uczestnikom konkursu znajdą się:

  • test wiedzy ogólnej,
  • sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • konkurs w strzelaniu z broni laserowej,
  • pokonanie toru przeszkód,
  • bieg drużynowy.

W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy drużyny z jednego powiatu tworząc trzyosobowe drużyny, złożone z uczniów szkół ponadpodstawowych uczęszczających do klas o profilach ratowniczych i mundurowych.

Udział w konkursie jest bezpłatny! Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej. Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową należy złożyć w terminie do 20.06.2024 r., do godz. 15:30 w następujący sposób:
• bezpośrednio do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, pokój nr 104, Rynek 9, 44-240 Żory,
• pocztą na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 Żory (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa”),
• przesłać w wersji elektronicznej na adres: wpks@um.zory.pl, w tytule wiadomości wpisując „Międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa”. W przypadku zgłoszenia elektronicznego należy przesłać skan podpisanej Karty Zgłoszeniowej.

Konkurs odbędzie się we wrześniu 2024 roku w hali sportowej MOSiR Żory przy ul. Folwareckiej 10 w Żorach, a część sportowa odbędzie się na terenie Parku Cegielnia. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator pod nr tel. 32 43 48 176 lub 32 43 48 194.
Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie Miasta Żory.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button