Wiadomości

Współtwórca Rybnickiego Okręgu Węglowego upamiętniony

Prof. Jerzy Kucharczyk – ojciec ROW – doczekał się postumentu w centrum Rybnika

W sąsiedztwie budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki 54 odsłonięte zostało popiersie słynnego rybniczanina.

Znamienne jest, że upamiętnienie profesora Jerzego Kucharczyka – człowieka, któremu Rybnicki Okręg Węglowy zawdzięcza swój rozkwit i prestiż – zbiega się w czasie z naszym dzisiejszym powrotem do marki ROW. Dziś już nie węgiel, a wodór ma być siłą napędową Rybnika. Rybnicki Okręg Wodorowy to ukłon w stronę tego co nasze, tego co współtworzył profesor Kucharczyk, a jednocześnie wielki krok naprzód – twierdzi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Jerzy Kucharczyk (1914-2000) od połowy lat 50. XX wieku był dyrektorem naczelnym Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Po II wojnie światowej, po ukończeniu studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podjął pracę w kopalni Chwałowice. Pracował następnie w kopalniach Rymer, Jankowice i Marcel. Przeszedł wszystkie szczeble – począwszy od sztygara aż do dyrektora Departamentu Inwestycji Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.

Miasto zawdzięcza prof. Jerzemu Kucharczykowi spektakularny rozwój zarówno całego Rybnickiego Okręgu Węglowego jak i samego Rybnika. To on zainicjował budowę Elektrowni Rybnik i powołanie filii Politechniki Śląskiej. To dzięki jego zaangażowaniu powstał Teatr Ziemi Rybnickiej i nowe osiedla mieszkaniowe w Rybniku. Jego opieką i pomocą cieszyły się Szkoła Muzyczna braci Szafranków oraz Filharmonia ROW. To za jego czasów rozwijał się i kwitł rybnicki sport – dyrektor Kucharczyk był jego entuzjastą i honorowo prezesował Klubowi Sportowemu ROW, który odnosił w tym czasie największe sukcesy.

Miasto to ludzie. Cała historia zawarta w budynkach, instytucjach i miejscach, które są dla nas ważne, to historia ludzi, którzy budowali to miasto, mieli swoje pomysły, idee i często wyprzedzali swój czas. Profesor Jerzy Kucharczyk to jedna z takich fundamentalnych postaci dla dzisiejszego Rybnika. Za jego czasów Rybnik bardzo się zmieniał, nabierał wielkomiejskiego sznytu. To również zasługa prof. Kucharczyka – mówi dr. inż. arch. Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku.

Miejsce ustawienia pamiątkowego cokołu jest nieprzypadkowe – dzisiejszy budynek przy ul. Kościuszki 54, należący wcześniej do zgromadzenia ojców werbistów, był od 1948 roku pierwszą siedzibą Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego – tutaj więc urzędował dyrektor Jerzy Kucharczyk. Od ponad czterech dekad budynek jest siedzibą sprowadzonej przez niego do Rybnika filii Politechniki Śląskiej, czyli dzisiejszego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Odsłonięcie pamiątkowego cokołu wpisało się w tegoroczną inaugurację roku akademickiego 2023/2024 w Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. W uroczystości wzięła udział córka Jerzego Kucharczyka.

Warto dodać, że postument upamiętniający prof. Jerzego Kucharczyka to już kolejny z cyklu przedstawiających wybitne postaci zasłużone dla dziedzictwa kulturowego i historii Rybnika.

Do tej pory ustawiono nastepujace:

  • obok bazyliki – poświęcony architektowi Ludwigowi Schneiderowi, projektantowi tej pięknej, neogotyckiej świątyni;
  • w Parku Kozie Góry – upamiętniający Juliusza Haasego, fundatora tego parku;
  • w Parku Bukówka – poświęcony Juliuszowi Rogerowi, inicjatorowi budowy kompleksu szpitalnego „Juliusz”;
  • obok „starego kościoła” – poświęcony ks. Franciszkowi Blachnickiemu, urodzonemu w Rybniku założycielowi ruchu oazowego „Światło-Życie”;
  • przy Teatrze Ziemi Rybnickiej – upamiętniający Janinę Podlodowską, poetkę rybnicką;

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button