Wiadomości

Za rok pojedziemy nową drogą? Na budowie praca wre

Wiosenna pogoda sprzyja, więc na placu budowy drugiego etapu Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna trwają w tej chwili intensywne prace

Toczące się prace obejmują zakres od robót ziemnych, który zaawansowanie można określić na około 70%, poprzez roboty związane ze wzmocnieniem podłoża na kilku ostatnich odcinkach, po budowę nasypów pod konstrukcję drogi. W zakresie robót instalacyjnych na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, wodociągowych czy też gazowych.  Równolegle z postępem prac drogowych kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego.

Niezależnie od postępu prac drogowych trwają też prace przy budowie obiektów inżynieryjnych (wiadukty oraz przepusty drogowe). Wiadukt nad ul. Batorego oraz wiadukt w ciągu ul. Krzywoustego wykonane są w około 50%,  zaś wiadukt nad ul. Niedobczycką oraz wiadukt w obrębie węzła drogowego Grota – Roweckiego wykonane są w około w około 30%.

Powrót sprzyjających warunków atmosferycznych (stale dodatnie temperatury) oraz aury pogodowej pozwalającej na nieprzerwaną codzienną pracę Wykonawcy powinny przyspieszyć tempo prac realizowanych na placu budowy.

Przypomnijmy: prace przy budowie odcinka Drogi Regionalnej pomiędzy ulicą Wodzisławską a ulicą Sportową ruszyły 15 września 2023 roku – czytamy w komunikacie UM Rybnik -Inwestycję realizuje wybrana w przetargu firma Budimex S.A. z Warszawy za kwotę nieco ponad 268 mln zł.  Budowa brakujących 4 km Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na terenie miasta Rybnika od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ul. Sportowej uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł.
Rozpoczęta budowa kolejnego odcinka drogi obejmuje:
-bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego;
-skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową;
-4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła;
-5 przepustów dla zwierząt;

Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni.

Otwarcie tego odcinka planowane jest na wiosnę 2025 roku.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button