Wiadomości

Związki zawodowe: „Działamy i załatwiamy! Barbórka będzie już 1 grudnia”

Zwykle czwartego, ale w tym roku pierwszego! Związkowcy poinformowali, że wypłaty nagród z okazji Dnia Górnika nastąpi kilka dni wcześniej

Związki zawodowe argumentują, że 2 i 3 grudnia (sobota oraz niedziela) są dniami wolnymi od pracy, stąd też wcześniejsza wypłata nagród jest jak najbardziej na miejscu. Zarządy Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Polskiej Grupy Górniczej przychyliły się do tego wniosku i wypłata nastąpi w piątek – pierwszego dnia grudnia.

Wypłata barbórkowa ma wysokość zbliżoną do miesięcznej pensji. Nagroda z okazji Dnia Górnika, popularnie zwana barbórką, nie jest dodatkową wypłatą, ale częścią górniczej pensji. Nagroda z okazji Dnia Górnika zwyczajowo wypłacana była górnikom już przed II wojną światową. 30 listopada 1949 r. Rada Ministrów wydała uchwałę o szczególnych uprawnieniach dla górników. Dało to początek Karcie Górnika, w której znajdują się zapisy o wszystkich składowych górniczego wynagrodzenia, m.in. o nagrodzie z okazji Dnia Górnika – napisali związkowcy

Działacze podkreślają, że działają na rzecz dobra zatrudnionych na kopalniach.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button