Wiadomości

Koniec węgla, rząd planuje zakaz sprzedaży!

Szok? Chyba tylko dla niezorientowanych. Nowe przepisy, które wprowadza PO-KO, zakładają stopniowe ograniczenie i ostatecznie zakaz sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Oficjalnie zmiany mają na celu poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska poprzez promowanie bardziej ekologicznych źródeł energii. Tyle mniej więcej można wyczytać z rządowych komunikatów.

W skrócie, przepisy te ustalają, że paliwo węglowe musi spełniać określone standardy jakościowe, takie jak minimalna zawartość czystego węgla oraz ograniczone poziomy wilgoci, siarki i popiołu. Dodatkowo, wprowadzono nowe nazwy dla różnych kategorii węgla, aby uporządkować rynek i wyeliminować nazwy sugerujące, że dany węgiel jest ekologiczny, gdy tak – zdaniem rządzących – nie jest.

Parametry jakościowe będą stopniowo zaostrzane w wyznaczonych okresach czasu dla różnych kategorii węgla. Wprowadzone będą też zakazy sprzedaży określonych rodzajów węgla po zakończeniu okresu przejściowego, w celu zachęcenia lub wręcz zmuszenia producentów i użytkowników do dostosowania się do bardziej rygorystycznych standardów jakościowych.

Będą natomiast wprowadzane do obrotu paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych, których parametry jakościowe są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 303-5 (zawartość popiołu na poziome do 7 proc., zawartość opałowa od 26 MJ/kg; zawartość wilgoci całkowitej do 11 proc.). Zaproponowane nowe nazwy sortymentów paliw nie będą sugerowały tzw. ekologicznego charakteru paliwa i nie będą tym samym wprowadzały konsumentów w błąd – twierdzi Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska

W praktyce nowe regulacje zakładają zakaz sprzedaży węgla kostkowego, orzechowego, groszku i miału w sektorze domowym po zakończeniu okresu przejściowego. Zamiast tego, będzie można nabywać tylko węgiel orzechowy i groszek, które spełniają wymagania wspomnianej wyżej normy PN-EN 303-5 dotyczące zawartości popiołu, wartości opałowej i wilgotności. Dodatkowo, rozważa się wprowadzenie zakazu stosowania węgla brunatnego w sektorze domowym od lipca 2025 roku, czyli za niecałe 14 miesięcy.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button