Wiadomości

Plaga prób samobójczych w regionie. Rybnik chce przeciwdziałać

O tym, że kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest zła, nie trzeba nikogo przekonywać. Mówi się o tym od dłuższego czasu, a izolacja i zdalne nauczanie w latach 2020-22 tylko pogłębiły problem

Sytuacja jest na tyle zła, że Prezydent Rybnika – Piotr Kuczera – zdecydował o uruchomieniu programu wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Rybniku.

– Zdaniem osób zajmujących się w Rybniku problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, w mieście większym problemem niż trudności w kontakcie z lekarzem psychiatrą dziecięcym, jest brak możliwości szybkiego podjęcia psychoterapii. I dlatego zdecydowałem o utworzeniu programu wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Rybniku – mówi Piotr Kuczera

Program ten obejmował będzie psychoterapię dla dzieci i młodzieży, prowadzoną przez certyfikowanych psychoterapeutów. O udziale dziecka w programie decydować będzie wstępna diagnoza i skierowanie wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. O konieczności podjęcia pilnych działań przekonany jest też Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Adam Kocjan

W tej chwili mamy spory problem, gdzie kierować dzieci, ponieważ Poradnia nie jest placówką leczniczą, a edukacyjną – mówi dyr.Kocjan
– Nasza rola jest rolą diagnostyczno-konsultacyjną. W ramach nowego programu, dzieci po próbach samobójczych będą trafiły do nas na pogłębioną diagnozę, po które będziemy mogli je kierować do specjalistycznego ośrodka.

Konieczność podjęcia pilnych działań widzi też dr Katarzyna Musioł – ordynator rybnickiej pediatrii.

To nie pierwsza wspólna inicjatywa szpitala i urzędu miasta – już w ubiegłym roku zrodził się pomysł konferencji „Cztery pory roku bądź ze mną”, poświęconej właśnie problemom depresji, dysforii, uzależnień i zaburzeń komunikacji między młodzieżą a dorosłymi. Bardzo się cieszę, że miasto chce współpracować, że widzi potrzeby naszych pacjentów, którzy są przecież mieszkańcami miasta – zaznacza Katarzyna Musioł

Jak mówi dr Musioł, wg danych statystycznych policji ilość prób samobójczych dzieci i młodzieży stale wzrasta. W roku 2020 takich zgłoszonych prób było 1 tysiąc, w 2021 – 1,5 tysiąca, w 2022 – przeszło 2 tysiące. Polska jest drugim krajem w Unii Europejskiej jeśli chodzi o liczbę prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. W samym Rybniku, do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 przyjmowanych jest miesięcznie średnio 5-7 dzieci po próbie samobójczej. W ubiegłym roku był taki miesiąc, że tych prób było 10. Średnio więc co trzeci dzień do rybnickiego szpitala trafia dziecko po próbie samobójczej.

Do tej pory było tak, że dziecko przyjeżdżało do szpitala po próbie samobójczej, myśmy je zaopatrywali medycznie, następnie dziecko było konsultowane psychologicznie i psychiatrycznie, po czym zapadała decyzja czy wymagana jest dalsza hospitalizacja na oddziale psychiatrii czy też może leczyć ambulatoryjnie – wyjaśnia dr Musioł -Niestety ten drugi przypadek był tak naprawdę „dziurą systemową”, bo w Rybniku nie było dotąd żadnej instytucji, mogącej zapewnić taką pomoc. Teraz, dzięki temu programowi powstanie zwarty system pomocy: ze szpitala dziecko będzie kierowane do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie będzie miało pogłębiona diagnozę i ci młodzi pacjenci, którzy będą najpilniej potrzebowali pomocy będą kierowani na psychoterapię.

W marcu Miasto ogłosi konkurs grantowy, mający wyłonić specjalistyczną placówkę (dającą możliwości konsultacji z lekarzem psychiatrą), która realizować będzie to zadanie. W tym roku programem co najmniej 6-miesięcznego procesu terapeutycznego będzie można objąć ok. 100 młodych rybniczan.

Działania podejmowane w odpowiednim momencie pozawalają zminimalizować ryzyko podjęcia próby samobójczej. Dlatego nie chodzi tylko o to, by zwiększyć zakres pomocy dzieciom po próbach samobójczych, ale bardziej należy pochylić się nad tym, by do tych prób nie dochodziło – zaznacza Ksymena Urbanek, lekarz psychiatra z rybnickiego Centrum Zdrowia Psychicznego Integrum -Próba samobójcza nastolatka jest zwykle efektem jakichś długotrwałych, przeciągających się problemów, stresu, zaburzeń emocjonalnych, kumulujących się trudności. Ważne więc, żeby skupić się na tym wcześniejszym etapie, na tym by w miarę możliwości dzieci dostały pomoc już w szkole, by wzrosła sprawczość i poczucie kompetencji psychologów szkolnych. A w kolejnym etapie, żeby dzieci które wymagają leczenia w formie psychoterapii indywidualnej, taką pomoc otrzymały – dodaje lekarka.

Uzupełnieniem programu będą także planowane specjalistyczne szkolenia dla psychologów szkolnych, poświęcone m.in. omawianiu standardów pracy, zakresu kompetencji, obszarów działania psychologów w szkole.

Powiązane artykuły

3 komentarzy

  1. Izolacja dzieci i młodzieży , zdalne nauczanie doprowadza do zaburzeń osobowości i relacji z innymi ludźmi. Gdzie byliście Państwo w latach 2020-2022 gdzie pandemia/plandemia się rozwijała ? Kuczera blokował spotkanie w bibliotece wRybniku dotyczące zdrowia, profilaktyki. A teraz ten człowiek się obudził ? Sądzę że jest to jego żałosne otwarcie na kampanie polityczną. Nadal uznajecie wartość testów PCR ?

  2. Nielegalne ograniczanie wolności w postaci kwarantanny będzie podlegało odpowiedzialności karnej. Jest to tylko kwestią czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button