Wiadomości

Przez 19 lat nie mieli podwyżek. Rybnik podniesie pensje nauczycielom

Już za dwa miesiące nauczyciele w Rybniku mogą spodziewać się dodatków do pensji. Co ciekawe, ostatnia aktualizacja wysokości dodatków za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych miała miejsce… w 2005 roku

Nowe stawki wynikają z negocjacji prowadzonych przez związki zawodowe: Solidarność i ZNP. W związku z tym na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą głosować nad zmianą uchwały dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik. Zgodnie z projektem uchwały, od września 2024 r. dodatki otrzymają:

  • nauczyciele specjalnych szkół, wychowawcy świetlic w szkołach specjalnych oraz nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz indywidualne nauczanie dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego – 700 zł miesięcznie,
  • nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach przysposabiających do pracy zawodowej – 100 zł miesięcznie,
  • nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznej – 300 zł miesięcznie,
  • nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w oddziałach łączonych w szkołach podstawowych – 100 zł miesięcznie,
  • nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w szkołach, gdzie zajęcia odbywają się dwujęzycznie, oraz nauczyciele języka obcego w oddziałach dwujęzycznych – 100 zł miesięcznie.

Ponadto dodatek za pracę w warunkach uciążliwych wyniesie 350 zł miesięcznie. Zmiany te – jak już wspomniano są efektem rozmów z rybnicką Solidarnością oraz ZNP i mają na celu podniesienie wysokości wszystkich dodatków o 100% od września 2024 r. Szacuje się, że wprowadzenie tych zmian spowoduje wzrost wydatków z budżetu miasta o 838 000 zł w 2024 roku i o około 2 514 000 zł w 2025 roku.

Zapytaliśmy radnych jak zamierzają zagłosować ich ugrupowania:

Tak, ja i Klub Bezpartyjnych Radnych Rybnika głosować będziemy za. Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczycielom pracującym w warunkach trudnych lub uciążliwych przysługuje z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia. Wysokość nauczycielskich dodatków za pracę w takich warunkach w Rybniku ustalona została 19 lat temu i od tego czasu nie ulegała zmianie. W związku z tym wreszcie zaproponowano podniesienie wysokości wszystkich obowiązujących dodatków za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych o 100% od września br. Zatem dla rybnickich nauczycieli zza chmur wyłania się Lepszy Rybnik – mówi Damian Twardawa

Tak, zagłosujemy za. Uchwała jest jak najbardziej na miejscu. Dla budżetu oznacza to wzrost wydatków – 800 000 w tym roku i 2 500 000 w przyszłym, ale należy to zrobić – przekazał Łukasz Kłosek (PO)

Jak najbardziej zagłosujemy za. To jest dla nas oczywiste, ponieważ dodatków nie zmieniono od roku 2005 – mówi Andrzej Sączek (PiS)

Najbliższa sesja rybnickiej Rady Miasta już jutro.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button