Wiadomości

Areszt dla Mieczysława Kiecy? Tego domaga się w prokuraturze klub SWD

Nagły zwrot w kampanii i bardzo mocne uderzenie w urzędującego prezydenta Wodzisławia Śląskiego. Klub sportowy SWD składa dokumenty w prokuraturze domagając się aresztu

Takiego obrotu sprawy chyba nikt się nie spodziewał. Wczoraj w wodzisławskiej Prokuraturze Rejonowej złożony został dokument, który może wywrócić do góry nogami samorządową kampanię wyborczą w Wodzisławiu Śląskim. Obszerne, bo liczące aż 15 stron zawiadomienie złożyli przedstawiciele Klubu SWD Wodzisław Śląski.

Mamy dość – mówią działacze w rozmowie z naszym portalem -Uważamy, że Mieczysław Kieca nie tylko popełnił szereg przestępstw, ale także będzie próbował wpływać na przebieg postępowania, dlatego też prokurator powinien wystąpić o areszt dla niego

Taki też zapis pojawił się w złożonym w Prokuraturze zawiadomieniu.

Wnoszę również o rozważenie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci 3. miesięcznego aresztu dla sprawy (Mieczysława Kiecy) poniżej opisanych czynów z uwagi na fakt dużego prawdopodobieństwa matactwa w tej sprawie z podległymi mu pracownikami Urzędu Miasta i wpływania na ich zeznania.

Co dokładnie Klub SWD zarzuca Mieczysławowi Kiecy? W skrócie chodzi o potwierdzone wyrokiem warszawskiego Sądu Okręgowego unieważnienie przetargu wygranego przez klub SWD Wodzisław Śląski.

Miasto Wodzisław Śląski (zwany także jako „Zamawiający”, którym był Mieczysław Kieca), ogłosił przetarg w 2023 r., który został wygrany przez Klub SWD Wodzisław Śląski, a który to przetarg został następnie bezprawnie unieważniony i przekazany (również bezprawie) do wykonania przez Odrę Wodzisław – co potwierdził prawomocny wyrok SO z Warszawy, z dnia 18 października 2023 roku (sygn. XXIII Zs 49/23) – czytamy w zawiadomieniu

Ponadto Klub uważa, że Prezydent Kieca dopuścił się fałszerstw i bezprawnie wysyłał pisma do potencjalnych Podwykonawców uniemożliwiając w ten sposób współpracę Klubu z nimi.

Mieczysław Kieca, wysyłając „zapytania” do potencjalnych podwykonawców głównego Wykonawcy (którym był Klub SWD Wodzisław Śląski), fałszował treść tych „zapytań” (co potwierdza Specyfikacja Warunków Zamówienia) i w ten sposób wpływał na proces decyzyjny tych podwykonawców (którymi były kluby sportowe). W rezultacie, potencjalni podwykonawcy wycofywali się z kooperacji z głównym
Wykonawcą, tj. z Klubem SWD Wodzisław Śląski. W ten sposób Mieczysław Kieca „szukał sposobu” aby udaremnić wykonanie przetargu przez Klub SWD – czym wyczerpał ww. znamiona przestępstw.

W tym zakresie Klub przedstawia dowody, które – zdaniem działaczy – przesądzają o winie Prezydenta.

Pozaprawne (przestępne) działania Mieczysława Kiecy (jako Zamawiającego), który bezprawnie wysyłał pisma do potencjalnych Podwykonawców (Klubu SWD), np. pismo (nr sprawy: DPK.271.2.2023) z dnia 22 marca 2023 r. wysłane do Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A., pod tytułem: „Wezwanie do potwierdzenia udziału w realizacji usługi Promocja miasta przez kluby sportowe w Wodzisławiu Śląskim”, w którym, w 11 wersie od dołu, napisano, cyt.: „Do obowiązków Wykonawcy (w tym podwykonawców) należeć będzie (…)” – str. 1 ww. pisma Zamawiającego – potwierdzają nie tylko fałszowanie dokumentacji przetargowej, ale także przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, który taki swoim działaniem udaremnił wykonanie przez Klub SWD wygranego przez nich przetargu.
dowód: kopia protokołu z dnia 16.03.2023 r.
lista podwykonawców z dnia 16.03.2023 r.
kopia protokołu z dnia 22.03.2023 r.
ww. pismo Jastrzębski Węgiel z 22 marca 2023 r.
e-mail MKS Wodzisław Śląski z 22 marca 2023 r.
e-mail UKS Biathlon Chorzów z 22 marca 2023 r.
e-mail Krokus Piechowice z 22 marca 2023 r.
e-mail UKS Szczytnik z 22 marca 2023 r.
e-mail Żeński Klub Koszykarki Olimpia z 22 marca 2023 r.
Wysyłając ww. pisma (wskazane dowody), Zamawiający (czyli Mieczysław Kieca) zmienił w swoim piśmie do ww. Podwykonawców – Specyfikację Warunków Zamówienia, bo dodał w swoim piśmie wyrażenie „w tym podwykonawców” – czym wyczerpał znamiona fałszerstwa dokumentów przetargowych oraz wpływał na decyzje innych podmiotów, a tym samym i uniemożliwił realizację wygranego przetargu przez Klub SWD

Dalej Klub informuje Prokuraturę, że Mieczysław Kieca polecił pracownikom Urzędu, by telefonowali do podwykonawców zmuszając ich (potencjalnych podwykonawców – przyp. red.) podstępem do odstąpienia od roli podwykonawcy. Z informacji jakie powzięliśmy dzwonili pracownicy M. J. i D. K.
I zdaniem Klubu SWD te działania nie tylko wyczerpują znamiona przestępstwa, ale także naraziły Klub na stratę w wysokości prawie pół miliona złotych.

Co na to wszystko wodzisławski magistrat? Zadaliśmy rzecznikowi pytanie w tej sprawie i czekamy na odpowiedź.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button