Wiadomości

W czwartek ostatnia sesja rybnickiej rady miasta

Już za 3 dni miejscy rajcy w Rybniku zbiorą się po raz ostatni w tej kadencji

Ponad 5 lat, czyli dłużej, niż zwykle trwała obecna kadencja rybnickiej rady miejskiej. Wszystko to z racji ustawy sprzed ponad 6 lat (dokładnie z 11 stycznia 2018 roku), która wydłużyła przerwy między wyborami o rok. Czas jednak płynie nieubłagalnie i radni w czwartek zbiorą się w tym gronie po raz ostatni. Już teraz wiadomo, że – niezależnie od wyniku wyborów – w skład rady nie wejdzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci rybnickiego PiSu – Łukasz Dwornik, który co prawda zdecydował się na start w wyborach samorządowych, ale chce zostać radnym Sejmiku Wojewódzkiego. Tym samym nie może zasiadać w gronie miejskich rajców. Z kandydowania zrezygnowali także Arkadiusz Szweda (pierwotnie PiS, później niezrzeszony) i najstarszy stażem rybnicki radny – Jan Mura (Wspólnie dla Rybnika), który w gronie radnych zasiadał przez 34 lata.

Ostatnie posiedzenie rady rozpocznie się o godzinie 16:00 w dniu 21 marca. Poniżej szczegółowy harmonogram posiedzenia.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rok.
5. Poparcie inicjatywy uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji.
6. Nadanie regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Rybniku.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2023 roku.
8. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2023 rok.
9. Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Rybnika w 2023 roku.
10. Wydzierżawienie nieruchomości.
11. Zmiana uchwały nr 636/XXXVIII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033.
12. Zawarcie porozumienia celem przygotowania projektu o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01 Transport miejski.
13. Uchylenie uchwały nr 1182/LXIX/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika Miastu Radlin.
14. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 rok.
15. Wyrażenie pozytywnego stanowiska wobec ogólnopolskiej kampanii społecznej „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość”.
16. Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2024 oraz określenie sezonu kąpielowego.
17. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2024.
18. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
19. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2024”.
20. Wolne głosy i oświadczenia radnych.
21. Zakończenie sesji.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button