Wiadomości

Zabierzemy wam posesję. Tyle że raczej nielegalnie.

Wywłaszczenie nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej, o którym pisaliśmy wczoraj jest nie tylko wątpliwe moralnie. Okazuje się, że może być nielegalne. I okazuje się, że władze Rybnika o tym wiedzą.

Nasza wczorajsza publikacja wywołała niemały odzew wśród mieszkańców miasta. Od rana na naszą redakcyjną skrzynkę napływały informacje od osób, które czują się pokrzywdzone działaniami rybnickiego urzędu. Sprawa wywołała także burzę wśród części radnych – szczególnie opozycyjnych. Jednak najważniejszą wiadomość otrzymaliśmy tuż przed godziną 16:00 od jednej z mieszkanek centrum miasta.

Dzień dobry, piszę do Pana w sprawie artykułu o ścieżce rowerowej. Jestem w kontakcie między innymi z Panem [nazwisko do wiadomości redakcji], popieram jego oburzenie i działania. Podstawowy problem to zastosowanie specustawy i tu proponuję Panu zapoznać się z pismem z dnia 1 sierpnia 2021 r. adresowanym do Piotra Kuczera jako Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów od Ministerstwa Infrastruktury – Departament Dróg Publicznych. Tam jest jasno napisane, że specustawę w przypadku ścieżki rowerowej można stosować gdy poszerza się istniejący pas drogowy.

Czy zatem władze miasta celowo naginają przepisy i dokonują swoistej falandyzacji prawa w celu budowy ścieżki rowerowej, choć tak naprawdę nie mają do tego prawa? Na to wygląda, ponieważ udało nam się dotrzeć do wspomnianego wyżej pisma z ministerstwa. Chciałoby się rzec: sprawdzam! I okazuje się, że mieszkańcy mają rację. Ministerstwo informuje, ze specustawy nie można stosować w wypadku budowy ścieżki rowerowej. Mieszkańcy ulicy Młyńskiej mają w ręku poważny argument dowodzący, że zabrano im ich własność bezprawnie.

Powyżej prezentujemy skan pisma z zaznaczonymi na czerwono najważniejszymi fragmentami, które dla ułatwienia lektury prezentujemy poniżej (pisownia i interpunkcja oryginalna).

Z uwagi na wyjątkowy charakter specustawy, jej stosowanie mus spełniać wszelkie wymogi w niej przewidziane, a przede wszystkim ustawa ta nie może służyć jako podstawa do szybkiego, uproszczonego, przejmowania nieruchomości pod rozbudowę dróg, które nie są drogami publicznymi. Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy specustawy, to należy zauważyć, że przepisy specustawy stosuje się przede wszystkim do budowy nowej drogi publicznej.

Natomiast w opinii resortu infrastruktury duże wątpliwości konstytucyjne budzi propozycja stosowania przepisów specustawy do budowy np. samodzielnej drogi rowerowej. Czy bowiem realizacja tego typu inwestycji stanowi na tyle doniosły interes publiczny, aby np. pozbawiać i przejmować z mocy prawa własność nieruchomości.

Zaś cel polegający na budowie samodzielnych dróg rowerowych w naszej opinii można osiągnąć za pomocą innych, mniej dolegliwych dla obywateli metod, np. przy zastosowaniu obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które przewidują odpowiednie rozwiązania prawne.
Ponadto dla samodzielnych dróg rowerowych należałoby określić szereg nowych wymagań technicznych, dotychczas niezdefiniowanych, np. ustalić szerokość pasa drogowego drogi rowerowej, zakres wyposażenia technicznego drogi rowerowej, sposób odwodnienia tej drogi, określić parametry i warunki krzyżowania się tego rodzaju dróg z drogami publicznymi posiadającymi jezdnię, ustalić prędkości projektowe i miarodajne oraz przypisać im odpowiednie parametry projek
towe.

W ostatnim fragmencie ministerstwo informuje, że nie zamierza zmieniać ustawy, by na jej podstawie budować drogi rowerowe.

Należy zatem całkowicie poważnie zadać pytanie: czy rybnickie władze postępują wbrew przepisom? Sprawa ta na pewno wymaga dalszych wyjaśnień.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button