Wiadomości

Budżet Rybnika przyjęty. PO i PiS niemal jednomyślne

Dyskusja co prawda była, ale koniec końców jest konsensus. Rybniccy radni przyjęli uchwałę budżetową na rok 2024

Kto myślał, że będzie niezwykle gorąco, ten się pomylił. Projekt budżetu stolicy naszego regionu wywołał wprawdzie dysputę, ale obyło się bez większych słownych utarczek. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 22 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Przeciwko nie był nikt. Jak ma wyglądac rybnicki przyszłoroczny budżet? Oto garść szczegółów:

Prezydent odniósł się do trudności, które napotyka na swej drodze samorząd. Mianowicie:

nakładanie przez rząd nad samorząd dodatkowy zadań, bez środków finansowych;
reformę oświaty,
wzrost cen towarów i usług;
zmiany w podatku PIT;
pandemię koronawirusa;
Polski Ład;
wojnę w Ukrainie i kryzys energetyczny;
wysoki poziom inflacji oraz stóp procentowych;

Stąd deficyt – mniejszy co prawda, niż rok temu, gdy wynosił 304 000 000 zł. W tym roku będzie to 261 000 000 zł. Ma zostać pokryty z kredytu z EBI (45 000 000 zł) oraz innych pożyczek (216 000 000 zł).

Z kolei dochody bieżące wyniosą ponad 1 000 000 000 złotych, dochody majątkowe 210 000 000 zł, zaś wydatki zaplanowano na niemal 1 500 000 000, w tym inwestycje to ponad 472 000 000 zł. Co ciekawe Rybnik planuje zainwestować w swoje spółki: w PWiK – 38 000 000 zł, w Hossę 150 000 zł, w TBS 39 200 000, w Komunikację Miejską 7 500 000, a w Centrum Zielonej Energii – 7 000 000 zł. Sztandarową inwestycją pozostaje drugi odcinek drogi regionalnej, na który miasto przeznaczy ponad 248 000 000 zł oraz centrum przesiadkowe, o którym już pisaliśmy (to za 3 000 000 zł).

Radni opozycyjni przesłali nam swoje stanowisko w sprawie przyszłorocznego budżetu (zachowujemy pisownię oryginalną):

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w związku projektem uchwały budżetowej dla miasta Rybnika na 2024 rok

Prognozowany przez Ministerstwo Finansów wyraźny wzrost dochodów to jedna z najbardziej widocznych i charakterystycznych cech projektu budżetu dla miasta Rybnika na 2024 rok. Wzrost to zasługa przede wszystkim Rybniczan, którzy z tytułu wyższych przychodów odprowadzą pośrednio więcej środków do budżetu Rybnika, mam na myśli oczywiście podatek PiT., ale także CiT w przypadku m.in. spółek. W 2024 roku wzrost dochodów Rybnika z samego podatku PiT przewidziano na 74 mln. zł., dlatego właśnie na samym wstępie należą się Rybniczanom podziękowania. Szanowni Rybniczanie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości dziękuje za wasze nieocenione zaangażowanie w zapewnieniu finansowego bezpieczeństwa naszej gminy. Dzięki Wam Rybnik żyje, a miejscowi Rajcy mogą nim zarządzać. Planowany w projekcie na 2024 rok wzrost dochodów do wysokości 1 mld 235 milinów złotych, wynika także z podwyższenia subwencji ogólnej, która w części oświatowej wzrosła aż o 55 mln. zł. Wspomniane podwyższenie zostało ukierunkowane przede wszystkim na podwyżki dla nauczycieli. I bardzo słusznie. Rybniczanie zapłacą gminie o około 20 milionów większe podatki od nieruchomości. W tym miejscu muszę się zatrzymać: Otóż wzrost wpływu z podatku od nieruchomości, nie musiał być aż tak wysoki, budżet spokojnie by to wytrzymał, niepotrzebnie Rada Miasta Rybnika uchwaliła mieszkańcom najwyższe stawki podatkowe. Było to nieuzasadnione – dlatego mój klub maksymalnych stawek podatkowych nie poparł. Po stronie dochodów majątkowych wykazano istotny wpływ środków rządowych, łącznie około 210 mln złotych. Środki dedykowane z funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umożliwią dokończenie budowy drogi Racibórz Pszczyna oraz wielu innych inwestycji chociażby budowa hali gimnastycznej. Reasumując, po stronie dochodowej sytuacja Rybnika jest stabilna, niestety podobnych wniosków nie można wyciągnąć przechodząc do części wydatkowej budżetu. Planowany deficyt wyniesie ponad 260 mln złotych, jego wysokość nie napawa optymizmem, deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami. Zapowiedzi i nakładanie kolejnych – nie zawsze zasadnych – inwestycji, wpisywanie ich do prognozy wieloletniej usztywnia budżet i generuje wydatki bieżące. Ich przesuwanie, wykreślanie w połączeniu z licznymi opóźnieniami w realizacji powoduje chaos w polityce inwestycyjnej miasta, zwłaszcza inwestycji ważnych i kosztownych. Budowa hospicjum, Remont Kompleksu „Juliusz”, remont ulicy Zebrzydowickiej, to tylko niektóre z wpisujących się w tę ocenę inwestycji. Bardzo dobrze, że w 2024 roku przewidziano tak długo oczekiwane podwyżki dla pracowników, żałuję jedynie, że szumnie ogłoszona podwyżka w wysokości 700 zł, nie będzie dotyczyła każdego pracownika. Będzie uśredniona na etat, więc nie dla każdego. Panie Prezydencie, proszę w nadchodzącym roku nie narażać Rybniczan na błędne decyzję, ich skutek finansowy zawsze będzie odczuwalny przez mieszkańców, a mieliśmy ich całkiem sporo: sprzedaż kamienicy na rynku, zakup działki przy ul. Lipowej, zakup działki pod K1, bezprawna próba przejęcia działek, mieszkania komunalne po 1,5 mln zł., to tylko niektóre z przykładów. Gdzie są centra biznesowe? – o których Pan mówił. Gdzie jest ten biznes i inwestycje komercyjne? Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości samodzielnie zdecydują o sposobie głosowania nad projektem budżetu na 2024 r.

Szczegółowe zapisy uchwały budżetowej znajdziecie tu.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button