Wiadomości

Sprostowanie otrzymane od radcy Krzysztofa Bąka.

Na podstawie art. 31a Ustawy Prawo Prasowe publikujemy sprostowanie dot. artykułu Rafał T. uciekł z milionami złotych. Niewyjaśniona rola jego żony i jej dziwne działania.

Działalność prowadzona przez spółkę Pakiet 2000 sp. z o.o. dotyczy wyłącznie majątku należącego do pani Wiesławy T., tj. jej majątku osobistego.
Krytyczna sytuacja osobista i rodzinna, naciski osób trzecich na Panią Wiesławę T., odejście męża i pozostawienie jej samej w trudnej sytuacji osobistej i gospodarczej, skutkowały potrzebą pomocy w zarządzaniu jej majątkiem i obroną przed działaniami osób trzecich. Działania spółki Pakiet 2000 sp. z o.o. mają charakter jawny, w  przeciwieństwie do działań osób trzecich zmierzających do nieuprawnionego przejęcia jej majątku, dlatego na tym etapie rozważane jest zawiadomienie organów ścigania o próbie przejęcia przez osoby trzecie majątku Pani Wiesławy T.
Jednocześnie pragnę sprostować, iż wspólnik spółki nie odmawiał komentowania sprawy, a jedynie wskazał, iż osobą udzielająca informacji za spółkę jest prezes zarządu, co wprost wynika z treści art. 208 kodeksu spółek handlowych i zasad reprezentacji spółki.

Jednocześnie prostuję informację zawartą w artykule z dnia 25.02.2023 r., zawartym w Waszym Portalu, iż dom stanowiący własność Pani Wiesławy T. ma wartość kilku milionów złotych. Według aktualnych cen rynkowych wartość wszystkich nieruchomości stanowiących własność wyłącznie Pani Wiesławy T. nie przekraczają kwoty ok. 1mln 200 tys złotych, na co składa się dom mieszkalny – zamieszkiwany przez Wiesławę T. wraz z rodziną oraz nieruchomość mieszkalno-gospodarcza wraz z przyległościami.

Co do informacji e-mailowej odnośnie faktu listopadowego podziału majątku informuję, że są to informacje poufne, stanowiące tajemnicę radcowską, a Spółka Pakiet 2000 sp. z o.o. w działaniach tych nie uczestniczyła.

Krzysztof Bąk

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button